Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ledningsanvisning

Om grävarbete ska utföras i gata, väg eller något annat markområde, privat eller offentligt, måste du förvissa dig om att du inte gräver av någon elnäts-eller fiberkabel. Ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme får heller inte skadas. Finns det anledning att tro att kablar och ledningar är förlagda där du avser att gräva så ska du kontakta oss innan du gräver. Vi märker ut var kablarna finns och du undviker att en kabel av misstag grävs av eller skadas. Om du ej begärt kabelanvisning och en skada sker, kan du bli skadeståndsskyldig. Kabelanvisning är kostnadsfritt.

Elnät

Grävskopa

Glöm inte begära kabelanvisning innan du börjar gräva!

Vi anvisar elnätskablar inom hela vårt koncessionsområde, d v s inom Nässjö stad. För kabelanvisning för elnät i övriga kommunen hänvisar vi till nätägaren E-On.

Fiber

Vi anvisar fiberkablar tillhörande Citynätet i Nässjö AB (CNN).  CNNs fiberkablar finns i Nässjö stad, längs vägar till kringorterna och naturligtvis även i kringorter i Nässjö kommun.

Fjärrvärme

Inom Anneberg, Bodafors och Nässjö tätort finns fjärrvärmeledningar. Ska du gräva och förändra i nära anslutning till fjärrvärmeledningar behöver du känna till våra bestämmelser kring detta. Därför har vi tagit fram en enkel manual. Läs den gärna inför eventuella arbeten!

 

 

Kontakta oss och begär kabelanvisning. Vi finns även på www.ledningskollen.se