Sök
Sök
Har du koll på din häck?

Tack för att du sågar ner, beskär, tar bort och gör trottoaren säker. Klicka på bilden och läs mer!

Vi gillar nöjda kunder!

Fjärrvärme - bekvämt och miljövänligt
Hör av dig till oss om du också vill bli en nöjd kund!

Vatten

Vårt viktigaste livsmedel!

Från och med den 1 januari 2021 justerar vi våra avgifter. De indikativa avgiftsjusteringarna ser ut enligt följande: Avgiften för elnät blir oförändrad (0%), fjärrvärmeavgiften höjs med 1% och VA-avgiften med 8%. För renhållningsavgiften gäller en höjning med 8% från och med 1 mars 2021, efter slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Mellan den 17 och 18 november byter vi telefoniplattform, vilket innebär att växeln kan komma att ligga nere tillfälligt. Det kan också förekomma andra tillfälliga störningar i telefonin. Behöver du komma i kontakt med NAV? Vid eventuella störningar i vår växel kommer samtal till NAV att kopplas till en specifik tjänst hos SOS Alarm som vid akuta ärenden kontaktar vår beredskapspersonal. Behöver du komma i kontakt med Nässjö kommun? Läs mer på www.nassjo.se.

Vi är rädda om våra besökare och vår personal. Med anledning av Covid 19, ber vi dig därför att inte besöka Boda avfallsanläggning om det inte är absolut nödvändigt. Vi ber dig att vänta så länge som möjligt med att slänga ditt grovavfall på Boda. Om du ändå är tvungen att besöka oss: Håll avstånd till varandra och våra medarbetare, besök oss inte om du är sjuk eller har symptom, kom ensam eller be dina passagerare sitta kvar i bilen. Tack för att du visar hänsyn!

På NAV ansvarar vi för att leverera en rad tjänster som är klassade som samhällskritiska. För att vi ska klara av att upprätthålla våra leveranser i tider av spridning av Corona-virus, med risk för hög sjukfrånvaro, har vi framtagna handlingsplaner som vi arbetar efter. 

Snabbare laddare

Under sommaren och hösten 2018 har vi satt upp fler laddstolpar i Nässjö kommun. Investeringen har genomförts med hjälp av pengar från klimatklivet som beviljats av Naturvårdsverket.

Där vi har satt upp laddstolpar får du parkera och ladda gratis under fram till den 1 februari 2019, därefter betalar du för den el som du tankar till en kostnad av 2,50 kr/kWh.