Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Funderar du på att skaffa solceller?

Det kan du läsa om i NAV årsredovisning 2023 som nu är klar. Den enklaste, och kanske bästa summeringen av året, får du i filmen med vår VD Patrik Cantby. Se den!
www.nav.se/arsredovisning
Annars hittar du information om vad som hänt i våra olika verksamheter med hjälp av text, siffror och bilder. Några av bilderna är hämtade från vårens Fotoutmaning som genomfördes av våra medarbetare här internt på NAV!

Varje år utförs underhållsarbete för att säkerställa att dricksvattenförsörjningen även framåt kommer att fungera. Mellan den 8-19 april pågår ett arbete med att byta ventiler på huvudvattenledningen på Sörängsvägen. Arbetet innebär att en del av Sörängsvägen kommer vara avstängd för genomfart. Detta berör sträckan från korsningen vid Skogsvägen och till korsningen vid Nyhemsgatan. Boende i området kommer kunna ta sig till sina fastigheter. Omledning kommer att ske via Industigatan. 

Ett vårtecken så säkert som något är när grusupptagningen påbörjas, och nu är det dags! Under vecka 13 räknar vi med att vara i gång.För att minimera dammet vid sopningen vattnas gator och gångvägar.Var extra försiktiga i trafiken närmaste tiden, både gällande oskyddade trafikanter och de i fordon.Vi ber dig som har bil osv att parkera den på fastighetens infart - det underlättar för oss när vi kommer och gör gatorna fina.