Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Vy över Storesjön

Vår dricksvattentäkt för Bodafors

Vi gillar nöjda kunder!

Fjärrvärme - bekvämt och miljövänligt
Hör av dig till oss om du också vill bli en nöjd kund!

Fjärrvärme - av rester från skogen

Fjärrvärme bygger på den enkla idén att det är smartare att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Ny sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

Har du en gran som du vill att vi hämtar efter jul? Som kund hos NAV hämtar vi den hos dig utan kostnad.
Obs! Anmälan för hämtning krävs – gör det gärna redan nu. Sista dag för anmälan är onsdagen den 12/1 12:00. 
Mejla till info@nav.se eller ring vår kundservice, tel. 0380-51 70 00. Uppge namn, gatuadress och ort där du vill att vi hämtar granen.

Vi vill veta vad ni, våra kunder, tycker om oss och våra tjänster. Därför skickar vi, med start vecka 50 och några veckor framåt, ut en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av våra kunder. Undersökningen skickas via e-post och vi tar tacksamt emot så många svar som möjligt. Resultatet kommer vi att använda för att se vad som är bra idag och vad vi kan förbättra. Tack på förhand för att du tar dig tid att besvara vår enkät!   

Under v. 45-47 kommer företaget Svapipe, på uppdrag av NAV, att kontrollera hur dagvattnet är kopplat i vissa fastigheter i Nässjö, Skullaryd och Bodafors. Berörda fastighetsägare är informerade sedan tidigare. Vid denna kontroll används en rökmetod vilket gör att det kan komma rökmoln från fastigheten som testas samt även från gatan i närområdet.

Snabbare laddare

Under sommaren och hösten 2018 har vi satt upp fler laddstolpar i Nässjö kommun. Investeringen har genomförts med hjälp av pengar från klimatklivet som beviljats av Naturvårdsverket.

Där vi har satt upp laddstolpar får du parkera och ladda gratis under fram till den 1 februari 2019, därefter betalar du för den el som du tankar till en kostnad av 2,50 kr/kWh.