Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

Under maj månad startar tre stycken grävarbeten i anslutning till Nässjö centrum. Till viss del hör arbetena samman med satsningen att få till en ökad cykeltrafik i Nässjö. Arbetena pågår delvis samtidigt men vissa delar överlappar varandra. Det kan periodvis upplevas som stökigt och både gång, cykel och biltrafik kan behöva ledas om. 

Nu tar Nässjö nästa steg mot ett hållbart logistikcentrum. Just nu monterar vi tre snabbladdare utmed riksvägen vid Gamlarp.
–Snart blir det också snabbladdning nere i centrum, avslöjar Maria Lund som är energichef på Nässjö Affärsverk.

Nu börjar vi årets hämtningar av trädgårdsavfall! Bli smidigt av med trädgårdsavfall såsom löv, gräsklipp och fallfrukt! Teckna ett separat avtal med oss och få ett 370 liters trädgårdskärl vilket töms 15 gånger under perioden vecka 16-44. 

Varje vinter behöver vi sanda och salta gatorna i Nässjö kommun för att minska halkrisken på våra vägar. För miljöns skull saltas det inte mer än nödvändigt, utan det är främst gator där bussar kör och platser som har hög halkrisk som saltas. När snön sedan börjar försvinna och gatorna håller på att torka upp är det dags för vårstädning. Då ska gatorna bli rena och fina från sand och skräp.

2023 påbörjas vårstädningen av gatorna i Nässjö kommun i slutet av v 15 och beräknas ta 6-8 veckor beroende på vädret. Varje år sopar och vårstädar vi 25 mil gator och 10 mil gång- och cykelvägar.

Vi ber dig som har bil osv att under den här tiden, från vecka 15 - 22, ställa den på fastighetens infart - det underlättar för oss när vi kommer.