Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Funderar du på att skaffa solceller?

Solceller är en lönsam investering som sänker dina elkostnader och hjälper vår planet.

Ladda elbilen säkert hemma

Hitta en smart laddlösning anpassad efter dig och dina behov.

Med start den 21 februari byter vi betallösning på våra publika laddstolpar i Nässjö Kommun. Detta innebär att den gamla lösningen med tillhörande kort slutar fungera. När den nya betallösningen är på plats kommer detta att vara uppdaterad information på respektive stolpe. Den nya betallösningen används genom appen NORTHE som finns att ladda ner där du vanligtvis laddar ner appar till din enhet. Du kan redan nu ladda ner appen och skapa ett konto men observera att det inte går att använda den nya lösningen för att betala innan vi har varit på plats och uppdaterat informationen vid varje stolpe.

Vid ett extrainsatt styrelsesammanträde den 16 januari beslutade Nässjö Affärsverks (NAVs) styrelse att inte införa den tidigare beslutade taxehöjningen på 17% för fjärrvärme från den 1 januari i år. Under sammanträdet fattades ett nytt beslut som innebär en taxehöjning på 24% för perioden april – december 2024. Denna taxejustering gäller från och med 1 april. Under perioden januari – mars kommer taxenivån därmed att vara på samma nivå som den varit under åren 2021-2023 då taxan varit oförändrad.

Från den 1 januari har NAV tagit över ansvaret för återvinningsstationerna som finns på många platser i Nässjö kommun. Containrarna töms regelbundet, men vi måste alla hjälpas åt att hålla det fint runt dessa.
Skulle det vara fullt på den återvinningsstation du besöker, gör en felanmälan på www.nav.se/atervinningsstationer . Här kan du också anmäla om det är skräpigt runt stationen.