Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Har du koll på din häck?

Tack för att du sågar ner, beskär, tar bort och gör trottoaren säker. Klicka på bilden och läs mer!

Vi gillar nöjda kunder!

Fjärrvärme - bekvämt och miljövänligt
Hör av dig till oss om du också vill bli en nöjd kund!

Vatten

Vårt viktigaste livsmedel!

Under hösten 2020 kommer NAV att införa passersystem med bommar på Boda. Du som privatperson använder ditt körkort, medan företag/verksamheter och fastighetsägare använder ett framtaget passerkort för Boda. Kortet scannar du in i en kortstation vid infarten till Boda.
Varför gör vi detta? För ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, bra service och rättvisa för alla.  

Nässjö Affärsverk Elnät AB (NAV) har för avsikt att ansöka om tillstånd för två 52 kV markkablar mellan avgreningspunkten vid Brinellgymnasiet och Muggebo stationen i östra delen av Nässjö stad. Kablarna kommer ersätta befintlig luftledning.

Samrådet genomförs enligt 6 kap. 4§ miljöbalken och utförs av Kraftkällan konsult AB på uppdrag av NAV. Sista dag för synpunkter är 2020-10-16 

Snabbare laddare

Under sommaren och hösten 2018 har vi satt upp fler laddstolpar i Nässjö kommun. Investeringen har genomförts med hjälp av pengar från klimatklivet som beviljats av Naturvårdsverket.

Där vi har satt upp laddstolpar får du parkera och ladda gratis under fram till den 1 februari 2019, därefter betalar du för den el som du tankar till en kostnad av 2,50 kr/kWh.