Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Snart grönskar det!

Årstidernas växlingar styr i mycket vårt jobb.

Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Ny sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

På grund av de höga elpriserna avsätter regeringen knappt sju miljarder för att ge stöd till de ca 2 miljoner hushåll som förbrukat minst 700 kWh/månad mellan december 2021 och februari 2022. Kompensationen hanteras av elnätsbolagen och vi på Nässjö Affärsverk (NAV) har som ambition att kompensera kunderna med början på fakturan som skickas ut i maj.

Bild: Grävskopa vid hus

Varje år investerar vi ca 50 Mkr, vi förnyar mycket ledningar för vatten och avlopp, men även andra investeringar i gator, fjärrvärme som påverkar dig i vardagen.