Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

Tack till alla er som tog er tid att besvara den kundundersökning vi skickade ut strax innan årsskiftet. Resultatet av undersökningen ska vi nu analysera och se vad ni tycker att vi gör bra samt vilka områden vi behöver arbeta med att förbättra. 

Tillsammans kan vi spara el - för varandra, våra företag och våra grannar. Hela elsystemet hänger ihop och det du gör har betydelse. De höga elpriserna har varit, och är fortfarande en tuff utmaning för många. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning. Varje kilowattimme räknas.

Budgeten för 2023 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet i Nässjö AB. 
- Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under åren 2023–2025 uppgå till ca 660 miljoner kronor. Stora delar av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten (318 miljoner kronor) samt fjärrvärmeverksamheten (118 miljoner kronor), säger Tommy Broholm, ordförande i NAVs styrelse.