Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Vy över Storesjön

Vår dricksvattentäkt för Bodafors

Vi gillar nöjda kunder!

Fjärrvärme - bekvämt och miljövänligt
Hör av dig till oss om du också vill bli en nöjd kund!

Nu bygger vi ut kommunalt vatten och avlopp i området Sjölund/Klinten, Fredriksdal. Projektet påbörjades under vecka 3. Från slutet av vecka 6 kommer Sjövägen (sträckan mellan Cirkelvägen och Bryggstigen) att vara delvis eller helt avstängd (under korta perioder). Under denna period är det möjligt att köra runt Fredriksdalasjön via länsväg 836 och länsväg 826.
Utbyggnaden beräknas vara klar för inkoppling till 2022.

Arbete med att byta vattenledning påbörjades fredagen den 22 januari och det påverkar trafiken i rondellen. Trafiken styrs av trafiksignaler och det är bara farbart i ett körfält åt gången. Arbetet beräknas pågå 1-2 veckor.
Arbetet är en naturlig fortsättning på tidigare utfört arbete i område Södergården (vid Vattenverket) i Nässjö.
Var rädd om personalen som jobbar i arbetsområdet och vänligen följ hastighetsbegränsningen.

Har du företag/verksamhet och lämnar ditt farliga avfall på Boda – så gäller numera ett nytt sätt att rapportera farligt avfall.
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför har regeringen skärpt kraven på att företag/verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska företag/verksamheter börja rapportera, detta enligt beslut av regeringen om ändringar i avfallsförordningen.

Snabbare laddare

Under sommaren och hösten 2018 har vi satt upp fler laddstolpar i Nässjö kommun. Investeringen har genomförts med hjälp av pengar från klimatklivet som beviljats av Naturvårdsverket.

Där vi har satt upp laddstolpar får du parkera och ladda gratis under fram till den 1 februari 2019, därefter betalar du för den el som du tankar till en kostnad av 2,50 kr/kWh.