Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Ny sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

Nu är det dags igen! Plocka ihop vad du vill bli av med från vind, förråd och garage och återvinn med oss! I september kommer vi till flera orter och bygger upp tillfälliga avfallsgårdar. 
Kampanjen är ett flerårigt och uppskattat samarbete med Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning. 

Bevattningsförbud i Nässjö kommun

Från och med den 2 augusti gäller bevattningsförbud i hela Nässjö kommun för kunder med kommunalt dricksvatten.

Förbudet införs för att vi inte ska hamna i ett läge av dricksvattenbrist och gäller tills vidare.  Du får bara använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Du får inte vattna med vattenspridare eller vattenslang, använda högtryckstvätt eller fylla pooler och badtunnor. Spara på vattnet, så att det räcker åt alla.

NAV uppmanar till hållbar vattenanvändning.
Läget är ansträngt och vi uppmanar till sparsamhet.
Låga grundvattennivåer, nederbördsfattig vår och försommar samt eventuellt kommande varmare väder utan nederbörd leder till att vi har ansträngda vattentäkter men även risk för ansträngda vattenverk.
SMHI och Länsstyrelsen flaggar för risk för vattenbrist.

Bild: Grävskopa vid hus

Varje år investerar vi ca 50 Mkr, vi förnyar mycket ledningar för vatten och avlopp, men även andra investeringar i gator, fjärrvärme som påverkar dig i vardagen.