Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Vi gillar nöjda kunder!

Fjärrvärme - bekvämt och miljövänligt
Hör av dig till oss om du också vill bli en nöjd kund!

Fjärrvärme - av rester från skogen

Fjärrvärme bygger på den enkla idén att det är smartare att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Ny sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

Vatten

Vårt viktigaste livsmedel!

Under v. 45-47 kommer företaget Svapipe, på uppdrag av NAV, att kontrollera hur dagvattnet är kopplat i vissa fastigheter i Nässjö, Skullaryd och Bodafors. Berörda fastighetsägare är informerade sedan tidigare. Vid denna kontroll används en rökmetod vilket gör att det kan komma rökmoln från fastigheten som testas samt även från gatan i närområdet.

Med start v 35 och under tio veckor kommer ett omfattande arbete med att rusta upp Storgatan pågå. I samband med dessa arbeten förnyar och uppgraderar NAV belysning, elnät och VA-nät.

Arbetet ska göra att området blir mer trafiksäkert och tillgängligt för gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning. När arbetet är klart har det skapats en mer trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanter som rör sig i området.

Läs mer om arbetet på Storgatan på Nässjö kommuns hemsida  

För att säkra fortsatt god leverans och möta efterfrågan på mer el förstärker vi elnätet i centrala Nässjö.
Under perioden 13/9 – 27/9 placeras en ny transformatorstation på Köpmangatan, vid infarten till parkeringen Oxens undre däck.
Under den perioden kommer den delen att vara avstängd.

Den övre delen av Oxen kommer att vara tillgänglig, och parkeringstiden ändras till 24 timmar på hela det övre planet under tiden arbetet pågår.

Snabbare laddare

Under sommaren och hösten 2018 har vi satt upp fler laddstolpar i Nässjö kommun. Investeringen har genomförts med hjälp av pengar från klimatklivet som beviljats av Naturvårdsverket.

Där vi har satt upp laddstolpar får du parkera och ladda gratis under fram till den 1 februari 2019, därefter betalar du för den el som du tankar till en kostnad av 2,50 kr/kWh.