Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Funderar du på att skaffa solceller?

Nu är det dags igen! Plocka ihop vad du vill bli av med från vind, förråd och garage och återvinn med oss! I slutet av augusti och under september kommer vi till flera orter och bygger upp tillfälliga avfallsgårdar. 
Kampanjen är ett flerårigt och uppskattat samarbete med Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning. 

Den 1 januari 2024 tog landets kommuner över ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen (FTI). I kommunerna Aneby, Eksjö och Nässjö sköts återvinningsstationerna gemensamt genom avfallssamarbetet mellan Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk. Arvid är den som städar och gör tillsyn på återvinningsstationerna. Måndagen den 24 maj följde vi med på hans runda för att se hur arbetet fungerar.   

Nedskräpning och dumpning av avfall på återvinningsstationer har varit ett stadigt växande problem i Sverige under senare år. Utöver den otrevliga miljön som det orsakar, innebär det också kostnader, kan locka till sig skadedjur och försämra tillgängligheten för besökare som ska återvinna. För att komma till rätta med problemet behöver vi hjälpas åt att göra rätt. Samtliga återvinningsstationer i Aneby, Eksjö och Nässjö städas regelbundet, vissa så ofta som varje vardag, men det är inte alltid som det räcker. Ser du en station som behöver tömmas eller städas kan du skicka in en felanmälan till vår kundservice.  

Det kan du läsa om i NAV årsredovisning 2023 som nu är klar. Den enklaste, och kanske bästa summeringen av året, får du i filmen med vår VD Patrik Cantby. Se den!
www.nav.se/arsredovisning
Annars hittar du information om vad som hänt i våra olika verksamheter med hjälp av text, siffror och bilder. Några av bilderna är hämtade från vårens Fotoutmaning som genomfördes av våra medarbetare här internt på NAV!