Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Ny sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

Från och med den 6 oktober 2022 upphör gällande bevattningsförbud i Nässjö kommun. 
-   Tillsammans har vi gjort skillnad! Sedan bevattningsförbudet infördes den 2 augusti har vi gemensamt minskat vår vattenförbrukning med cirka 6,5 % jämfört med motsvarande period de senaste två åren, förklarar Alexander Björkegren, chef för VA på Nässjö Affärsverk (NAV). Minskningen motsvarar ungefär fyra dygns förbrukning i Nässjö. 
- Vi ser att bevattningsförbudet har gett effekt och jag vill verkligen tacka alla som har hjälpt till och tänkt till kring sin vattenanvändning, betonar Alexander Björkegren.
Det du gör har betydelse!

När elpriset svänger ovanligt mycket blir det nödvändigt att fundera över hur vi använder elen. Men vad är egentligen en kilowattimme och hur mycket räcker en kilowattimme el till egentligen?
Olika elektriska apparater har olika effekt och förbrukar olika mängd el. Det är effekten som avgör hur länge du tillexempel kan använda vattenkokaren.

Vi har problem med vissa av våra laddstolpar i Nässjö kommun. Vi väntar på uppgradering av stolparnas licenslösning för att betalning ska kunna genomföras. Vi har daglig kontakt med vår leverantör som har ansvar för underhållet, men delar som behövs är dessvärre försenade. Vi förstår att detta ställer till problem och hoppas på en snabb lösning. 

Just nu är det många som ringer till vår kundservice och väntetiden kan därför vara längre än normalt. Vi svarar så snabbt vi kan och hjälper alla kunder i turordning, vi ber er ha överseende med detta om ni får vänta lite längre innan ni kommer fram. 

Enligt nyhetsmedier säger flera elbolag upp fasta avtal med hänvisning till force majeure. Nässjö Affärsverk samarbetar med elhandelsbolaget Bixia som INTE är ett av dessa bolag. Läs mer på Bixias hemsida

Bild: Grävskopa vid hus

Varje år investerar vi ca 50 Mkr, vi förnyar mycket ledningar för vatten och avlopp, men även andra investeringar i gator, fjärrvärme som påverkar dig i vardagen.