Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

En- och tvåbostadhus:  Kärlbyten påbörjas i Nässjö kommun den 20 mars (v. 12) och beräknas pågå till den 21 april (v. 16). 
---
Om du förvarar ditt sopkärl inomhus eller en bit in på tomten så behöver det ställas fram senast den 20 mars, så vi enkelt hittar det när kärlet ska bytas ut.
---
Flerbostadshus och verksamheter:  Utkörning av matavfallskärl till flerbostadshus och verksamheter planeras att börja v.14 och pågå t.o.m v. 24 (med ev. förlängning efter semestern).

Vi är precis i uppstarten med nya körturer inom sophämtningen. Det kan vara så att det i samband med detta blir en gång med längre tid mellan sophämtningarna. Det kan förekomma vissa driftstörningar i samband med både SMS-utskicken och sophämtningen, vi ber er ha överseende med detta och kommer givetvis åtgärda detta snarast. Får du lång tid mellan sophämtningarna kan du ställa ut en säck, märkt med hushållsavfall, så tar vi med den vid kommande sophämtning.

Som en del i det nya insamlingssystemet för avfall är det många kunder som från den 1 mars kommer att få en ny dag för sophämtning. Det kan innebära att du får längre alternativt kortare tid sedan senaste tömning. Vi är precis är i uppstarten av de nya sophämtningsturerna och detta kan medföra vissa driftstörningar men detta kommer att åtgärdas snarast. Är du ansluten till vårt SMS-system så kommer du få ett meddelande kvällen innan tömning. Du kan också, inom kort, se vilken dag som du får sophämtning när du loggar in på "Mina Sidor". I dagarna får samtliga kunder i Nässjö, Aneby och Eksjö information i sin brevlåda om det nya insamlingssystemet. Arbetet med att byta ut samtliga sopkärl kommer påbörjas runt den 20 mars, det är många kärl som ska bytas, ställ gärna fram kärlet så att det står synligt så underlättar du arbetet för våra medarbetare. 

Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem. Bytet av insamlingssystem gör vi gemensamt med Aneby Miljö & Vatten och Eksjö Energi. I samband med detta kommer matavfallsinsamling att bli obligatorisk för alla och allt mat- och restavfall ska separeras i varsitt fack eller kärl.