Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Nu grönskar det!

Årstidernas växlingar styr i mycket vårt jobb.

Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Ny sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

NAV uppmanar till hållbar vattenanvändning.
Läget är ansträngt och vi uppmanar till sparsamhet.
Låga grundvattennivåer, nederbördsfattig vår och försommar samt eventuellt kommande varmare väder utan nederbörd leder till att vi har ansträngda vattentäkter men även risk för ansträngda vattenverk.
SMHI och Länsstyrelsen flaggar för risk för vattenbrist.

Du ser oss på många platser, både i Nässjö tätort, i Bodafors, Fredriksdal och andra platser i kommunen. Vi bygger om busshållplatser, vi förnyar ledningsnätet för VA, ansluter nya fastigheter till streamad värme (fjärrvärme), vi bygger ut med nya gator och förnyar gatubelysningen. Och mycket mer. Allt för våra invånare idag och för kommande generationer.

Bild: Grävskopa vid hus

Varje år investerar vi ca 50 Mkr, vi förnyar mycket ledningar för vatten och avlopp, men även andra investeringar i gator, fjärrvärme som påverkar dig i vardagen.