Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Bixia - en del av Nässjö Affärsverk
Fjärrvärme

MODERNT, BEKVÄMT & MILJÖVÄNLIGT
Kontakta oss för att få veta mer.

Nyheter

Gång- och cykelväg i Stadsparken i Nässjö

På uppdrag av Nässjö kommun bygger vi nu ut lekplatsen i Stadsparken i Nässjö. Under tiden arbetet pågår är delar av gång- och cykelvägen nedanför lekplatsen avstängd. Alternativ väg har skyltats upp så att både gående och cyklister kan ta sig fram. 

Vattenslang

Effekterna av årets varma och torra sommar innebär att flödena i ytvatten är låga i både små och stora vattendrag. Temperaturen i luften har nu minskat och det har även kommit viss nederbörd. Dock har enstaka regn bara en kort effekt på vattenflödet. Större sjöar ligger generellt under till mycket under normalt vattenstånd, och minskande. Risk för vattenbrist för ytvatten har utfärdats för alla medelstora avrinningsområden i Jönköpings län.

Snabbare laddare

Under sommaren och hösten 2018 har vi satt upp fler laddstolpar i Nässjö kommun. Investeringen har genomförts med hjälp av pengar från klimatklivet som beviljats av Naturvårdsverket.

Där vi har satt upp laddstolpar får du parkera och ladda gratis under fram till den 1 januari 2019. Erbjudandet gäller alla med elbil, dygnet runt.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?