Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Streamad värme - av rester från skogen

Streamad värme, eller fjärrvärme, bygger på den enkla idén att det är bättre att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen.

Sms-tjänst

Välkommen till vår SMS-tjänst för avbrott & driftstörningar rörande VA och fjärrvärme!

Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem. Bytet av insamlingssystem gör vi gemensamt med Aneby Miljö & Vatten och Eksjö Energi. I samband med detta kommer matavfallsinsamling att bli obligatorisk för alla och allt mat- och restavfall ska separeras i varsitt fack eller kärl.

Har du en gran som du vill att vi hämtar efter jul? Som kund hos NAV hämtar vi den hos dig utan kostnad.
Obs! Anmälan för hämtning krävs – gör det gärna redan nu. Sista dag för anmälan är onsdagen den 11/1 12:00. 
Mejla till info@nav.se eller ring vår kundservice, tel. 0380-51 70 00. Uppge namn, gatuadress och ort där du vill att vi hämtar granen.

Svenska kraftnät tillsammans med regeringen meddelade den 27 oktober att de lämnat förslag till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 miljarder kronor för att kompensera elanvändare retroaktivt för höga priser i elprisområde 3 och 4.
Hur mycket pengar får du? Klicka på "Läs mer om vad som gäller här" här nedan, så får du mer information.

Bild: Grävskopa vid hus

Varje år investerar vi ca 50 Mkr, vi förnyar mycket ledningar för vatten och avlopp, men även andra investeringar i gator, fjärrvärme som påverkar dig i vardagen.