Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAV - en del av Nässjö kommun

Bild: Nässjö järnvägsstation

Nässjö Affärsverk AB drivs som aktiebolag sedan 1993 och är ett helägt bolag till Nässjö kommun. Vi är en naturlig del i kommunens arbete för att bli framgångsrik och attraktiv på det småländska höglandet. Inom NAV-koncernen finns även Nässjö Affärsverk Elnät och Citynätet i Nässjö och tillsammans tillhandahåller vi tjänster inom fjärrvärme, fiber, elnät, VA och avfallshantering samt har kraftproduktion i Ramsjöholm. Vi ansvarar även för att kommunens gator och parker ger ett tryggt och säkert intryck. På uppdrag av Nässjö kommun skottar vi snö, sköter gatubelysning, trafikljus, parker och grönområden. Stort som smått för att Nässjö ska vara en trevlig kommun att leva och bo i.

NAV-koncernen har ett 130-tal medarbetare och vi arbetar alla för att säkerställa god service och komfort till företag och invånare i Nässjö kommun. Vi är stolta över att vi varje dag ser till att samhället fungerar och över de insatser vi gör för allas vår miljö. Vi omsätter ca 280 Mkr.

Våra kärnvärden - serviceinriktade - effektiva - långsiktiga - framåtriktade

Vi skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever och verkar i Nässjö kommun. Vi arbetar långsiktigt och bidrar därigenom till en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle. Vårt engagemang för miljön är en naturlig del av vårt arbete. Vi jobbar med många projekt, som bidrar till att vi tillsammans ska minska våra utsläpp och påverkan på miljön.

Vår breda kompetens och erfarenhet inom många områden samt vår betydelse för Nässjö kommun är stor. Vi väger våra beslut och arbetar utifrån våra kärnvärden. Vi känner att vi vill och kan påverka - idag och för framtiden!

Tillsammans skapar vi livskvalitet!

-med kunden i centrum och kommande generationer i tanken

 

Samverkan ger mångfald!

Samverkan med andra; till exempel kommunens förvaltningar och övriga bolag är en självklarhet. Vi samverkar även med andra företag som kan bidra till att stärka erbjudandet till våra kunder - en av dessa är Bixia AB som samlar den lokala kraften, genom att satsa på närproducerad förnybar el från sol, vind och vatten.

Genom att hjälpas åt kan vi förverkliga visioner som kräver kraft från mer än en. Tillsammans skapar vi livskvalitet!