Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nätfakta

Här har vi samlat lite grunddata och information om vårt elnät

Koncessionsområdet, vårt ansvarsområde, är i stora drag inom Nässjö tätort. Vårt nät är anslutet till ett regionnät med 40 kV spänning. Vi transformerar ner spänningen till 10 kV och energin fördelas via ett förgrenat nät till närmare 100 nätstationer. En del större industrier är anslutna till 10 kV. I nätstationerna omvandlas spänningen till 400/230 V, som är den spänning som används i bostäder och mindre industrier.

Senast uppdaterad: 2017-06-07

Spännande nätfakta  
Ledningsnätets totala längd 425 km
- nedgrävd kabel 422 km
- isolerad luftledning 0 km
- oisolerad luftledning 3 km
Medelavbrottstid för oplanerade arbeten i minuter per kund och år, snitt de senaste 5 åren 1,7 min
Tillgänglighet i % baserat på de senast föregående 5 åren 100 %
Omsatt Energi, GWh (2016) 164
Abonnerad Effekt, MW 37,5