Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avtalsvillkor Elnät

Privatpersoner

Lagbok

Vår branschorganisation Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket utarbetat avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät samt överföring av el till sådana anläggningar.

För privatpersoner är villkoren NÄT 2012 K (rev 2) tillämpliga, nuvarande villkor gäller från 2018-10-22.

Ta del av villkoren

application/pdf NÄT 2012K (rev 2) (218,52 kB)

eller kontakta oss, så skickar vi ett exemplar till dig.

Näringsidkare

Vår branschorganisation Energiföretagen Sverige har utarbetat avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät samt överföring av el till sådana anläggningar. 
För företagskunder är villkoren NÄT 2012 N tillämpliga. För kunder med högspänningsanläggningar tillämpar vi villkoren NÄT 2012 H.

Ta del av villkoren, som gäller från 2015-07-01.

 

Tillämpningsbestämmelser

Ta även del av följande bestämmelser som gäller mellan kund Nässjö Affärsverk Elnät AB

Du kan också kontakta oss, så skickar vi ett exemplar till dig.