Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Renhållning - så fungerar det i Nässjö 

I Nässjö kommun är det NAV som ansvarar för hämtning av allt hushållsavfall.  Från den 1 januari 2024 blir insamling av förpackningsavfall (återvinningsstationerna) kommunernas ansvar, i vårt fall Nässjö kommun, efter att tidigare ha varit producenternas ansvar.  Vi ansvarar också för kommunens enda återvinningscentral Boda Avfallsanläggning.

I vår kommun sorterar vi ut matavfallet. 

Vill du sortera rätt? Använd vår webbapplikation

NAV_webbapp

Intresserad av vår E-tjänst? Vi erbjuder en enkel och fin guide för sopsortering. Testa webbappen här.  Enkel att använda, skriv in vad du ska slänga.

Surfar du in från en smartphone eller läsplatta?
Efter en kort stund får du en fråga om du vill ladda ner guiden likt en app. Sedan har du vår E-tjänst och Bodas öppettider endast ett par knapptryckningar bort! 

Informationsblad att skriva ut

Vi har även utskrivningsbara informationsblad som du kan sätta upp på kylen, i soprummet eller dela ut till hyresgäster. 

application/pdf Sortera rätt (1,000,03 kB)

application/pdf Sorteringslista (77,17 kB)

Ditt sorterade avfall tas om hand och blir energi

Allt avfall vi tar emot återanvänds, återvinns eller tas om hand om för destruktion.
Hushållsavfall från Nässjö kommun transporteras till Värmeverket i Eksjö för förbränning och blir på så vis till smart fjärrvärme. Matavfallet transporteras till Linköping. På Tekniska Verkens biogasanläggning rötas det för att bli miljövänlig biogas.

Vårt uppdrag! 

NAV ansvarar på uppdrag av Nässjö kommun för hantering av det avfall som uppkommer i ett hushåll.

Omfattande lagstiftning

Lagstiftningen för avfallshantering har de senaste åren genomgått stora förändringar. Producentansvar införs för allt fler varor och avfallsslag. Det innebär att den som producerar en viss vara är skyldig att se till att den också återvinns. Numera gäller producentansvar för tidningar, förpackningar, wellpapp, elektronik, elektriska apparater och bildäck. En väl utbyggd återvinning har resulterat i minskade avfallsmängder.