Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Elmätarbyte

Senast år 2024 måste alla elmätare bytas ut till så kallade smarta elmätare för att möta framtidens lagkrav som börjar gälla 2025. 

NAVs elnätschef Lennart Pamp

Elnätschef Lennart Pamp

- För våra kunder innebär elmätarbytet att de kan vara mer aktiva i sina val på elmarknaden. I framtiden kan det även bli så att elen kommer att kosta olika mycket vid olika tider på dygnet och då kan kunden själv vara med och styra sin egen förbrukning. Detta är ett steg i rätt riktning mot framtidens smarta elnät, konstaterar Lennart Pamp, elnätschef på NAV Elnät.

Lösningen ger dig som kund bättre insikt i din förbrukning 

Genom en modul i elmätaren kan du ta del av mätdata och använda dem för att bli mer energieffektiv. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd el per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter.

Eventuella strömavbrott registreras automatiskt vilket underlättar för elnätsbolagen vid eventuell utbetalning av avbrottsersättning och rapportering till myndigheter. Nya funktioner kan laddas ner utan att en drifttekniker behöver genomföra ett fysiskt besök hos kund.  Detta sparar pengar och är också bättre för miljön.

Vilken information kan jag få ut av min mätare?

Elmätare Kamstrup Omnipower

Elmätare Kamstrup Omnipower  

Här nedan hittar du information för de olika mätare vi använder, välj den som gäller just din.
När du öppnat länken, klicka på den vänstra av de båda mörkgrå knapparna (se bilden) på mätaren. Nu kan du bläddra mellan de olika menyerna för att få fram förklaringstexter till respektive meny.

Länk till menyer med förklaringstexter för >63 Ampere-mätare på Kamstrups webb:
https://userguides.kamstrup.com/frontend.php?id=1426&lang=SE

Länk till menyer med förklaringstexter för 3-fas-mätaren på Kamstrups webb:
https://userguides.kamstrup.com/frontend.php?id=1427&lang=SE

När kommer vi att byta din elmätare?

Vi är i full gång och byter mätare nu och allt ska vara klart 2025. Det är ett stort projekt och många elmätare som ska bytas. Information kommer att delges dig som kund i god tid via brev, mejl eller sms (i de fall du har lämnat din mejladress och telefonnummer till oss).

Vi behöver din hjälp!

Vi uppmanar dig som kund att lämna din e-postadress och ditt mobilnummer till oss så att vi snabbt kan nå ut med information inför bytet. Gå in under Mina sidor och registrera dina uppgifter - enkelt och smidigt.

För mer information eller hjälp med att uppdatera dina kunduppgifter på Mina sidor kontakta kundservice.