Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Effektbrist - elbrist?

Transmissionsnät

Bild Transmissionsnät

Kommer elen att räcka nu och kommande vinter?

Timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter i gång samt timmarna när alla kommer hem från jobbet och ska laga middag, används mest el under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt och det inte blåser är det extra hög belastning. Allt sammantaget är det störst risk att elen inte räcker till.

Svenska kraftnät skriver på sin hemsida att det i vinter finns en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större elavbrott.

För dig som elanvändare fungerar bortkoppling ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Varför effektbrist?

Problemet är att stora delar av den svenska elproduktionen finns i norra Sverige, medan det används mest el i den södra delen av landet. Det stora statligt ägda transmissionsnätet klarar inte av att transportera all den el och effekt som södra Sverige behöver. Ibland kallas detta för elbrist, men i själva verket handlar det inte om att det produceras för lite elenergi, utan om elledningarnas förmåga att föra över den.