Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Förnybar egenproducerad el

Solceller på taket på Nässjö Affärsverks huvudkontor

Vi ser en trend att allt fler väljer att producera sin egen el genom att investera i solceller eller små vindkraftverk. Vi välkomnar produktion av el. Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för dig som vill börja producera din egen förnybara el. Det är mycket att tänka på när det gäller elsäkerhet, regler och ekonomi. Kom ihåg att alltid kontakta oss när du planerar för sol‐ eller vindkraft inom Nässjö Affärsverks elnätsområde.

Vid småskalig elproduktion debiteras en årlig fast avgift som motsvarar kostnaden för mätning, avräkning och rapportering till myndigheter. 

Anslutning av egen elproduktion

I länkarna nedan har vi listat några punkter som du behöver ta hänsyn till när du planerar en produktionsanläggning inom Nässjö Affärsverks nätområde. Det är du som kund som är ansvarig för installationsarbetet på din sida om elmätaren. Därför är det viktigt att du anlitar en behörig elinstallatör och är ute i god tid när du planerar för en installation.

Före installation

Under installation

Efter installation

Tekniska villkor för anslutning