Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Övervakningsplan 

paragraf

Enligt lagkrav ska varje elnätsföretag ha en övervakningsplan för elnätsverksamheten som reglerar att företaget agerar opartiskt och neutralt gentemot samtliga elhandelsföretag och elproducerande företag. Övervakningsplanen ska dessutom fastställa att korssubventionering av andra eller den egna verksamheten inte får förekomma.

Styrelsen för Nässjö Affärsverk Elnät AB har fastställt en övervakningsplan. Årligen ska en årsrapport inskickas till Energimarknadsinspektionen med grunduppgifter hämtade främst från övervakningsplanen. Årsrapporten ska publiceras på elnätsföretagets hemsida.

Här kan du ta del av vår Årsrapport

 

 

Har du frågor om lagkraven och vad övervakningsplanen samt årsrapporten innebär för såväl elnätsföretaget som för dig som kund, så är du välkommen att höra av dig. 

Thommie Motin

Chef Verksamhetsutveckling och IT
Tel: 0380-51 70 37
Skicka e-post till: Thommie Motin
Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?