Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Underteckna avtal

Inköp och upphandlingar

NAV är ett offentligt ägt bolag, vilket innebär att vi tillämpar Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och Lagen om Upphandling inom Försörjningssektorerna (LUF).

Vi annonserar alla offentliga upphandlingar i Tendsign, Vismas upphandlingsstöd. Där kan du hitta underlag samt lämna anbud.

Här hittar du information om pågående upphandlingar

Välkommen att göra affärer med oss!

Har du frågor om hur vi jobbar med inköp och upphandlingar - kontakta oss gärna!