Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Priser Elnät

Röd portmonnä

Elnät debiterar en kostnad för överföring av den el som kunden förbrukar.

Kostnaden är normalt sett uppdelad i en abonnemangsdel (fast del) och en del för elöverföring (rörlig del).

I ett elnätsavtal grundar sig den fasta delen på säkringsstorleken i Ampere. Delen för elöverföring varierar beroende på förbrukning och förbrukningsmönster och vald tariff.

För att lamporna ska lysa hemma hos dig har du två avtal. Dels ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Läs mer om varför här.

Våra priser för elnätsöverföring 2022 och 2023 

Vi tillämpar följande olika prissättningssystem, som benämns tariffer.

 

Engångsavgifter debiteras vid anslutningar, in- och urkopplingar

Tillämpningsbestämmelserna visar bland annat hur vi beräknar våra avgifter

 

Avgifter och ersättning, egen elproduktion 2022 och 2023 

Allt fler väljer att producera sin egen el genom att investera i solceller eller små vindkraftverk, så kallad mikroproduktion av el.

Har du en effektinmatning över 43,5 kW räknas det som elproduktion.

 

Önskar du få dem i pappersform, kontakta oss