Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
hus med solpaneler på tak

Teckna elavtal med Bixia

Som komplement till ditt elnätsavtal behöver du teckna ett elhandelsavtal. Du väljer själv vilken elleverantör du vill ha men Nässjö Affärsverk äger elnätet i Nässjö stad och samarbetar med elhandelsbolaget Bixia, vilket innebär att du hos Nässjö Affärsverk kan få hjälp med att teckna ett elavtal hos Bixia. Information om de olika avtalstyperna på Bixia hittar du här www.bixia.se

Ska du flytta?

Om du inte gör ett aktivt val gällande elleverantör när du flyttar får du per automatik Bixia, som är den anvisade elleverantören där Nässjö Affärsverk är nätägare. Anledningen till att du tilldelas ett elavtal, ett så kallat anvisningsavtal, trots att du inte har kontaktat något elhandelsbolag är att elnätsbolagen har leveransplikt. Dock är det mer förmånligt att välja ett annat elavtal hos Bixia eller någon annan elhandlare eftersom ett anvisningsavtal nästan alltid är dyrare än andra.

Läs mer på www.bixia.se