Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

För- och färdiganmälan

Innan vi kan göra en anslutning till elnätet måste en elinstallatör göra en så kallad föranmälan. Till oss kan du lämna en ansökan om du önskar bli inkopplad på vårt nätområde, vilket är tätorten Nässjö.

Beställare är den som ska debiteras anslutningsavgiften.

För- och färdiganmälan görs digitalt

NAV Elnät AB har nu helt gått över till digitala för-och färdiganmälningar. Dessa görs via föranmälan.nu. Med tjänsten får ni en smidig hantering av era ärenden med korta handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via e-post och SMS när ärendena behandlats. 

Anvisning för att komma igång med föranmälan.nu

1 Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ett kostnadsfritt installatörskonto

2 Du får sedan ett mail med inloggningsuppgifter så att du kan logga in på tjänsten

Tips på läsning: Guide för installatörer (pdf)

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen att kontakta oss för assistans.

Nättariff

I anmälan bör önskemål om speciell nättariff med mera anges under "Upplysningar".

Tider

Föranmälan för servis bör göras senast 4 veckor före önskat anslutningsdatum.

Vid anslutning av effektkrävande anläggningar ska NAV Elnät kontaktas i god tid innan anmälan eftersom elnätet kan behöva förstärkas eller byggas om.

Färdiganmälan ska vara oss tillhanda senast 2 veckor före tillkoppling. Första tillkoppling görs av 
NAV Elnät.

Underskrifter

Namn och behörighetsnummer på ansvarig elinstallatör alternativt namnet på den person som delegerats att underteckna färdiganmälan ska alltid anges.