Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Slamtömning

Niclas vid brunn

Niclas från NAV är med slambilen vid en brunn hos en kund

NAV ansvarar för tömningen av de enskilda avloppsanläggningarna i Nässjö kommun. Normalt sker tömning en gång per år enligt ett fastställt schema med planerade körturer under årets alla månader, men du kan givetvis beställa tömning oftare.

Vill du ha tömt flera gånger eller ändra din tömning, behöver du själv kontakta oss för en så kallad ”budning”. Dessa tömningar kör vi på torsdagar och du måste boka senast dagen innan. Blir din tank/brunn full och du akut måste tömma den kan vi komma inom 24 timmar.
Den ordinarie tömningen enligt planerad körtur har ett lägre pris, och det är inte möjligt att flytta sin ordinarie tömning från en månad till en annan.

I huvudsak beställs tömning av brunnar med olika kammare eller slutna tankar.

Det är alltid ditt ansvar som fastighetsägare att se till att anläggningen blir tömd.

Oavsett om det gäller ordinarie tömning eller tömning efter beställning, är det vissa saker du som fastighetsägare behöver tänka på för att möjliggöra och underlätta tömningsarbetet.

Dags för slamtömning

Att tänka på!

 • Det måste finnas en röjd framkomlig väg, minst 3,5 m bred och med 4,5 m fri höjd. 
 • Bilen väger upp till 26 ton, så vi kör helst inte över gräsmattor.
 • Bilen får inte backa i svårt läge/och eller längre sträcka, därför måste möjligheter att vända bilen finnas.
 • Finns stängsel, ska det också finnas en port eller gatt att köra igenom.
 • Höga växter eller buskage får inte finnas vid brunnen, det försvårar tömningsarbetet.
 • Dragvägen för slangen till anläggningen ska vara röjd, staket eller plantering får inte hindra oss från att komma fram. Vid vintertid skall den även skottas/sandas.
 • Brunnslock skall vara lätt att komma åt, upplåst och med normal kraft kunna flyttas åt sidan eller lyftas.
  Brunnslock får väga max 15kg (35kg om du kan skjuta locket i sidled). Locket skall vara försett med handtag för att vi skall utföra tömningen av anläggningen.
 • Har du tank – se till att det finns gott om plats för kopplingshandtaget.
 • Husdjur/boskap ska vara placerade på annan plats så att de inte stör tömningsarbetet
 • Vår personal behöver hitta för att kunna tömma anläggningen.
  Den måste därför vara synligt markerad med röd flagga, slampinne som kan hämtas hos NAV eller med röd plastpåse eller liknande fäst på en pinne.

Vi behöver din hjälp för att kunna utföra vårt arbete. Tack på förhand!

Så här kan det gå till när vi hämtar slam hos dig

Här hittar du mer information om råd och regler vid slamtömning

www.nav.se/radochreglerslam