Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Slamtömning

Johan tömmer en brunn hos en kund

Johan från NAV är med slambilen vid en brunn hos en kund.

NAV ansvarar för tömningen av de enskilda avloppsanläggningarna i Nässjö kommun. Normalt sker tömning en gång per år enligt ett schema, men du kan givetvis beställa tömning tätare.

I huvudsak beställs tömning för brunnar med olika kammare eller slutna tankar.

Oavsett om det gäller ordinarie tömning eller tömning efter beställning är det vissa saker du som fastighetsägare bör tänka på för att möjliggöra och underlätta tömningsarbetet.

Att tänka på!

  • Det måste finnas en framkomlig väg, 3 m bred och med 4 m fri höjd. 
  • Bilen väger ca 20 ton, så vi kör helst inte över gräsmattor.
  • Finns stängsel, ska det också finnas en port eller gatt att köra igenom.
  • Höga växter eller buskage vid brunnen försvårar arbetet, liksom tunga brunnslock.
  • Har du tank – se till att det finns gott om plats för kopplingshandtaget.

Boka Slamtömning

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?