Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nytt insamlingssystem för mat- och restavfall 2023

Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem. Matavfallsinsamling kommer att bli obligatorisk och all mat- och restavfall ska separeras i varsitt fack eller kärl.

24 februari 2022 antog kommunfullmäktige nya avfallsföreskrifter för avfallshantering i Nässjö kommun. Föreskrifterna trädde i kraft 1 mars 2023, därefter kommer insamlingssystemet successivt att införas under året 2023.

I det nya insamlingssystemet är matavfallsinsamling obligatorisk för alla.

Samtliga hushåll kommer att separera mat- och restavfall i varsitt fack eller kärl.  

De gröna plastpåsarna som använts på landsbygden kommer att ersättas av papperspåsar. Papperspåsarna kommer att ingå i abonnemangsavgiften men kommer inte längre levereras ut, utan hämtas på särskilda platser runt om i kommunerna.

Fastighetsnära insamling

Någon gång mellan 2024 och 2027 kommer även fastighetsnära insamling av förpackningar att införas. Det innebär att alla fastigheter kommer att ha insamling av pappersförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

Samarbete förbättrar avfallsverksamheten

Samverkan tre kommuner

Bild samverkan - Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner

Bytet av insamlingssystem görs gemensamt i samarbete mellan Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk. I samarbetet kommer Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk att hämta avfallet i de tre kommunerna. Samarbetet görs för att effektivisera och optimera avfallsverksamheten.

 

Loggor tre kommuner