Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Regler för renhållning i Nässjö kommun

Vacker grusväg i försommartid

Bild från Torpön

Varje kommun har ansvar för omhändertagande av hushållsavfall. I fullmäktige fattas beslut om varje kommuns egna lagar och regler kring detta. Dokumentet som styr hantering av hushållsavfall kallas ofta för Renhållningsordning.

NAV ansvarar i Nässjö kommun

I Nässjö har kommunen delegerat ansvar för omhändertagande av hushållsavfall till NAV. Vi ska på bästa sätt, kostnadseffektivt och på ett miljövänligt sätt och enligt kommunens renhållningsordning ta hand om allt avfall från hushåll.

Dokumenten som styr verksamheten

Avfallsplanen ger ramverket och inriktning för dagens och framtidens avfallshantering i Nässjö kommun. Under 2023 kommer arbetet med en ny avfallsplan att påbörjas. Dokumentet som vi länkar till är mycket stort och omfattande med många bilagor.

Vi följer också kommunens Föreskrifter om avfallshantering  som senast reviderades 2022-02-24 som berör oss och alla kommuninvånare som har hushållsavfall.

Nässjö kommun och NAVs syfte med den senaste revideringen av föreskrifterna har varit att möjliggöra ett samarbete med Aneby och Eksjö kommuner som träder i kraft den 1 mars 2023. Samarbetet ska leda fram till att hushållsavfall hämtas på ett så effektivt sätt som möjligt. Tillsammans blir det också enklare att möta framtidens krav på insamling av förpackningar vid bostaden.

Föreskrifter skall ses över varje år. De revideras vid behov så att lagstiftningen i miljöbalken följs.