Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Insamling av förpackningar

Kommunen tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen - detta innebär förändringarna för dig som entreprenör och fastighetsägare

Förpackningar

Förpackningar

1 januari 2024 blir insamling av förpackningsavfall kommunernas ansvar, efter att tidigare ha varit producenternas ansvar. Från och med 1 januari ska entreprenörer som samlar in förpackningsavfall från flerbostadshus vara auktoriserade (godkända) av Nässjö Affärsverk AB Renhållning. Senast 2027 ska dessutom alla hushåll ha insamling av förpackningar i eller i närheten av sin bostad. För fastighetsägare som inte har insamling av förpackningar idag innebär det att man kommer behöver avsätta yta för mer återvinning.

Förändringarna görs efter ett riksdagsbeslut som tagits för att öka mängden återvunna förpackningar. Av erfarenhet vet vi att mer material sorteras och lämnas till återvinning där det finns fastighetsnära insamling.

Vad innebär detta för mig som entreprenör?

  1. Ansök om auktorisation: Från och med 1 januari 2024 behöver entreprenörer som hämtar förpackningsavfall i Nässjö kommun vara auktoriserade av NAV Renhållning. Mer information och ansökningsformulär finns på www.nav.se/auktorisation-forpackningar.
  2. Prissättning och maxtaxa: Som auktoriserad avfallsentreprenör tecknar du själv avtal med fastighetsägare. Priset för tjänsten får inte överstiga maxtaxan som fastställs i kommunens Avfallstaxa för 2024. Denna taxa publiceras på webben i början av 2024.
  3. Skyldighet att teckna avtal oavsett plats: Som auktoriserad entreprenör är du skyldighet att teckna avtal med alla kunder, oavsett var i Nässjö kommun som de bor.
  4. Rapportera: Som auktoriserad entreprenör ska du regelbundet rapportera information om utförda insamlingsuppdrag till NAV Renhållning, enligt anvisningar i Auktorisationsavtalet.

Vad innebär detta för flerbostadshus som inte har insamling av förpackningar

Senast 1 januari 2027 ska boende i hela Nässjö kommun kunna lämna pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade glasförpackningar och ofärgade glasförpackningar i eller i närheten av sin bostad. Detta innebär att fastigheter som inte har insamling av förpackningar idag kommer att behöva avsätta mer yta för återvinning.  Om- och nybyggnationer av avfallsutrymmen ska alltid göras i samråd med avfallsorganisationen. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Om ni vill införa fastighetsnära insamling i ert hus redan innan det har blivit obligatoriskt så anlitar ni någon av de godkända avfallsentreprenörerna som finns listade på www.nav.se/auktorisation-forpackningar.

Vad innebär detta för flerbostadshus som har insamling av förpackningar

  1. Anlita godkänd avfallsentreprenör: Du som är fastighetsägare till flerbostadshus, eller representerar en bostadsrättsförening eller samfällighet, som har insamling av förpackningsavfall behöver se över befintliga avtal för att säkerställa att de anlitade avfallsentreprenörerna är auktoriserade. Lista över godkända avfallsentreprenörer finns på www.nav.se/auktorisation-forpackningar och uppdateras löpande under hösten. Om inte din avfallsentreprenör är eller blir auktoriserad behöver du anlita en ny. Det är ditt ansvar som fastighetsägare, eller representant för en bostadsrättsförening eller samfällighet, att säkerställa att avfallsentreprenören som du anlitar är auktoriserad.
  2. Se över avgiften: Från och med 2024 får avfallsentreprenörens pris inte överstiga den maxtaxa som fastställs i kommunens Avfallstaxa. Avfallstaxan för 2024 publiceras på webben i slutet av 2023. Om du anlitar avfallsentreprenören till andra tjänster än insamling, exempelvis skötsel och underhåll av kärl/behållare och avfallsutrymmen, omfattas de inte av vår maxtaxa och du får då själv komma överens om ersättning med aktuell entreprenör.
  3. Ansök om ersättning: Från och med 1 januari 2024 kan flerbostadshus, bostadsrätter och samfälligheter med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ansöka om ersättning, vilket innebär att du inte behöver stå för hela insamlingskostnaden själv. För att få ta del av ersättningen måste du rapportera in dina uppgifter om förpackningar till NAV Renhållning.

Om- och nybyggnationer av avfallsutrymmen ska alltid göras i samråd med avfallsorganisationen. Välkommen att kontakta oss så hjälper gärna till!

Vad innebär detta för verksamheter i flerbostadshus med förpackningsinsamling?

Mindre verksamheter som idag sorterar ut och lämnar förpackningsavfall i ett avfallsutrymme med behållare som delas med hushåll har möjlighet att fortsätta med det. Det kan vara till exempel en butik eller en restaurang i ett hyreshus med sorteringsrum. Du som representerar en verksamhet och planerar att fortsätta dela avfallsutrymmen och behållare med hushållen måste anmäla detta genom att mejla till info@nav.se 

Vad innebär detta för mig som villaägare?

Du som äger en villa kommer senast 1 januari 2027 att få fastighetsnära insamling av förpackningar. Detta innebär att du kommer att få fler kärl till din fastighet. Fram till det ska du lämna dina förpackningar som tidigare, på återvinningsstationen.

Även denna förändring görs efter ett riksdagsbeslut som tagits för att öka mängden återvunna förpackningar. Mer information kommer att publiceras på www.nav.se/renhallning  framöver.

Vad händer med återvinningsstationerna?
Från och med 1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för återvinningsstationerna. Stationerna har dessa ägts och skötts av Förpackningsinsamlingen. Det innebär dock ingen större skillnad för dig som lämnar förpackningar på återvinningsstationerna.

Auktorisation förpackningsinsamling

Här hittar du:

  • Lista över auktoriserade företag 
  • Krav och villkor
  • Avtal - dokument för att ansöka

www.nav.se/auktorisation-forpackningar