Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Priser Renhållning

Röd portmonnä

Hämtning av hushållsavfall och latrin

Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering och omhändertagande av hushållsavfall från privatkunder, fastighetsägare och näringsidkare. Du kan läsa renhållningstaxan i sin helhet här: 

Orkar du inte läsa hela renhållningstaxan så kan du ta del av ett utdrag av avgifterna här nedan. Har du frågor om de olika avgifterna är du välkommen att kontakta vår Kundservice, tel. 0380-51 70 00. 

Hämtnings- och behandlingsavgifter 

Avgifter i områden som erbjudits att sortera matavfallet.

Separata avgifter

Här kan du ta del av avgifterna för diverse tilläggstjänster.

Tömning av enskilda avloppsanläggningar

Prislista för tömning av enskilda avloppsanläggningar. 

Behandlingsavgifter vid Boda Avfallsanläggning

Privatpersoner lämnar grovavfall kostnadsfritt vid Boda Avfallsanläggning. Detta gäller för allt grovavfall med undantag av slipers, se prislista nedan för aktuella avgifter.
För grovavfall lämnade från verksamheter och näringsidkare utgår avgifter enligt

Klimatsmart avfallshantering Landsbygd