Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Det är bara vatten.

Det allra viktigaste vi har.

Bara vatten

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Rent dricksvatten blir allt mer betydelsefullt.
Vi ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att informera om vattnets betydelse och att tillsammans med andra skydda våra vattentäkter. Spexhultasjön är den största vattentäkten i Nässjö kommun som förser invånarna i Nässjö tätort med dricksvatten.

Vi använder dagligen cirka 140 l vatten per person.

10 liter för dryck och mat
30 liter för WC-spolning
15 liter för disk
15 liter för tvätt
60 liter för personlig hygien
10 liter för övrig användning

Dricksvattenkvalitet

Livsmedelsverket reglerar vilka krav som ställs på dricksvatten i vårt land. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras därför enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten och kontrollen övervakas av Nässjö kommun, samhällsplaneringskontoret. Vattnet kontrolleras både när det lämnar vattenverket och ute på ledningsnätet.

Under respektive tätortsnamn i vänsterkolumnen kan du läsa provresultat från de kontroller som regelbundet görs på respektive vattenverk.

I Sverige har vi gott om vatten och kostnaden för rening och distribution av det vatten vi skickar ut är liten. Den stora kostnaden utgörs av fasta kostnader som inte påverkas av hur mycket vatten som produceras, t ex för maskinutrustning och inte minst i transporten från vårt vattenverk till konsumenten, det vill säga vårt ledningsnät.

Vatten är alltså inte någon bristvara i Sverige, om man inte förorenar det på ett sådant sätt att kretsloppet störs kan man med gott samvete använda dricksvattnet till mer än att dricka.

Hårt vatten

Man säger att vattnet är hårt när det innehåller mycket kalcium och magnesium. Där det finns hårt vatten kan man se avlagringar i kaffebryggare och på ångstrykjärn. Tvättmedel löddrar också sämre ju hårdare vattnet är och man kan få kalkfläckar i tvättställ, diskmaskin, m m. I mjukt vatten behöver man inte använda så mycket kemikalier.

Vilken hårdhet har vattnet i Nässjö?

0-2 °dH
Mycket mjukt
Bodafors, Forserum, Malmbäck, Nässjö, Grimstorp
2-5 °dH
Mjukt
Anneberg, Ormaryd, Skullaryd, Äng, Sjövik
5-10°dH
Medelhårt
Flisby, Fredriksdal, Sandsjöfors, Stensjön
10-20 °dH
Hårt
-

Missfärgat vatten

Det kan inträffa att vattnet blir brunt och/eller grumligt. Avlagringar kan t ex lossna från ledningarna när vattenhastigheten ändras, t ex vid en vattenavstängning. Våra sjöar påverkas också allt mer av det förändrade klimatet. Riklig nederbörd för ut mycket partiklar i våra sjöar. Dessa partiklar har vi ibland svårigheter att ta bort i reningsprocessen, vilket då ger ett färgat vatten och kanske även smakproblem för våra kunder. Ett sådant vatten är inte farligt att dricka, men kontakta NAV om det fortfarande är grumligt efter en rejäl genomspolning.

Klor i dricksvattnet

Normalt sett använder vi en mycket liten mängd klor (natriumhypoklorit) för att ta död på återstående bakterier och förhindra bakterietillväxt i ledningsnätet. Är du överkänslig mot klor kan du enkelt ta bort klor med hjälp av askorbinsyra. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek och i livsmedelsaffär.
Doseringsmängd: i ett glas vatten tillsätts några kristaller. Till en liter vatten tillsätts en knivsudd.