Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Insamling av returpapper

Från och med den 1 januari 2022 ansvarar NAV för insamling och återvinning av returpapper i Nässjö kommun. Det innebär att endast entreprenörer som är godkända av oss får samla in returpapper.

I december 2020 beslutade regeringen att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av returpapper från och med 2022, då det nuvarande producentansvaret upphör. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som numera räknas som kommunalt avfall.

Viktigt med godkännande (auktorisering)

De entreprenörer som sedan tidigare samlar in returpapper ska även i fortsättningen kunna samla in returpapper – men först efter godkännande/auktorisering av oss. Du som har eller vill införa fastighetsnära insamling av returpapper måste från och med 1 januari 2022 anlita en leverantör som har godkänts av oss.

Ansök om auktorisation

De entreprenörer som önskar att erhålla auktorisation från och med 2022-01-01 ska ansöka om att ingå i auktorisationssystemet senast 2021-11-30. Svar om tilldelning samt tecknande av avtal väntas då ske senast 2021-12-15.

Ansök om auktorisation

Returpapper - tidningar