Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Regler för renhållning i Nässjö kommun

Sophämtning

Varje kommun har ansvar för omhändertagande av hushållsavfall. I fullmäktige fattas beslut om varje kommuns egna lagar och regler kring detta. Dokumentet som styr hantering av hushållsavfall kallas ofta för Renhållningsordning.

I Nässjö har kommunen delegerat ansvar för omhändertagande av hushållsavfall till NAV. Vi ska med bästa teknikval, kostnadseffektivt och på ett miljövänligt sätt och enligt kommunens renhållningsordning ta hand om allt avfall från hushåll.

Nu gällande plan är reviderad och beslutad under 2012.
Renhållningsordning med Avfallsplan styr regler och priser för våra kunder. Dokumentet som vi länkar till är mycket stort och omfattande. Ett tips för att lättare kunna hitta vad du söker är att under Menyraden välja "Visa" och "Navigeringspaneler och välja "Bokmärken".

Vi följer också kommunens Renhållningsföreskrifter som gäller sedan 2009 och som berör oss och alla kommuninvånare som har hushållsavfall.

Successivt inför vi ett nytt system för avfallshantering, där vi på ett bättre sätt tar hand om matavfall från hushåll och näringsidkare i kommunen.

Läs mer om detta under Klimatsmart Sopsortering.