Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Allmänna bestämmelser - ABVA

paragraf

Allmänna Bestämmelser för brukande av Nässjö kommuns allmänna VA-anläggningar, kallat ABVA, gäller för Nässjö kommuns kommunala vatten och avloppsanläggningar i samverkan med lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Samtliga fastighetsägare är berörda av bestämmelserna.

ABVA för Nässjö kommun fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö kommun. Nuvarande bestämmelser gäller från 2009-11-01 och fastslogs 2009-09-24.

 

application/pdf ABVA (64,00 kB)

Kontakta oss om du vill att vi skickar dem till dig.