Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Fjärrvärme

Fjärrvärme är modernt, bekvämt, driftsäkert och miljövänligt. Kontinuerligt ansluts fler fastigheter till vårt nät, främst längs våra befintliga ledningar.

Vårt huvudsakliga bränsle är rester från skogen! Vi tar tillvara resurser som annars går förlorade.

I Nässjö är priserna på fjärrvärme mycket konkurrenskraftiga

Fjärrvärme finns i 259 av landets 290 kommuner. Våra priser står sig väl i den årliga jämförelsen som redovisas på www.nilsholgersson.nu.

Den kommun och bolag som har de förmånligaste priserna får plats 1.
NAV fick vid mätningen för priserna år 2018 plats nr 20!
Det innebär att endast 19 bolag i hela Sverige har lägre priser än NAV. 
 

Ekonomiskt och bekvämt

Kraftvärmeverket Nässjö

Kraftvärmeverket i Nässjö

Uppvärmning med fjärrvärme är oftast mer ekonomiskt fördelaktigt än uppvärmning med olja eller el. Det är dessutom mycket driftsäkert (få leveransavbrott) och bekvämt: du slipper sot, spill och lukt samt frigör utrymme i pannrummet. 
En fjärrvärmecentral för en villa är mindre än en normal tvättmaskin. Den är tyst och behöver i stort sett ingen tillsyn.

Beprövad, miljövänlig teknik

Tekniken är beprövad och väl utvecklad. NAV har kunnat erbjuda industrier, näringsliv, fastighetsägare och villakunder i Nässjö fjärrvärme sedan 1985. Idag har vi drygt 1800 kunder. Under 2006 etablerade vi oss i Bodafors.

Modernt 

Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ. Som fjärrvärmekund använder du så lite av naturens resurser som möjligt, i genomsnitt är 60% av fjärrvärmen i Sverige producerad med förnyelsebara bränslen. Våra kraftvärmeverk och pannor i Nässjö, Bodafors och Anneberg eldas företrädesvis med biobränsle och pellets, d v s restavfall från skogsindustrin. 
Askan återförs till naturen och blir nyttig näring för skogen. Varje anslutning där fjärrvärme ersätter oljeeldad uppvärmning leder till minskade utsläpp och bättre luft i vår närmiljö.

 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?