Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Styrelsen i Nässjö Affärsverk AB 

Nässjö Affärsverk AB

Styrelsen NAV 2019 och framåt

Styrelseledamöter från maj 2019 är från vänster:

Bakre raden:
Arne Bülow, Tommie Ekered, Stellan Lind, Patric Cronvall, Per Ewert, Claes Rostedt, Tommy Broholm (ordförande) 

Främre raden:
Patrik Cantby (VD), Siw Damberg, Gunilla Wahlgren 

Frånvarande:
Elisabeth Skålberg och Kenneth Hansson 

På Nässjö kommuns hemsida finns alla styrelsemedlemmars samlade kontaktinformation. 

Klicka på länken nedan för att ta dig dit.

Ordinarie ledamöter samt ersättare

Arbetstagarrepresentanter utsedda till styrelsen i Nässjö Affärsverk AB är:

Patric Cronvall, Vision 070-285 24 27

Kenneth Hansson, Kommunal, 070-534 75 49

Nässjö Affärsverk Elnät AB

Styrelseledamöter från maj 2019 är:

Per Ewert, Tommie Ekered, Gunilla Wahlgren, Claes Rostedt, Stellan Lind

På Nässjö kommuns hemsida finns alla styrelsemedlemmars samlade kontaktinformation. 
Klicka på länken nedan för att ta dig dit.

Ordinarie ledamöter samt ersättare