Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Sponsring Ormaryds IF

NAV och Sponsring

NAV sponsrar föreningsliv för idrott och kultur i Nässjö kommun för att vi vill skapa möjligheter i vår kommun.

Vi vill gärna synas där många av våra kunder finns. Med miljön som drivkraft får vi människors vardag att fungera. Sponsringen är en del av vårt arbete med att utveckla våra relationer med kunder och omvärlden.

Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer och inte heller föreningar som enligt vår uppfattning är kontroversiella eller sammankopplade med aktiviteter som medför betydande negativ miljöpåverkan, t ex motorsport. Hjälporganisationer stöds med mindre julgåva eller liknande, inga sponsoravtal.

De föreningar vi väljer att sponsra ska påvisa ett gott miljömedvetande. Droger och dopning får inte förekomma. Ofta är vi långsiktiga i de avtal vi tecknar, men även sponsring för något särskilt engagemang förekommer. De budgeterade pengarna räcker inte till alla föreningar som önskar sponsring. Vi får helt enkelt säga nej ibland. VD är ytterst ansvarig för våra sponsringsavtal och omfattningen av vår sponsring ses över i samband med budgetprocessen.