Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Hantering av personuppgifter

paragraf

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft. Den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL) och ger de registrerade ett starkare skydd när det gäller hur personuppgifter får hanteras.

Som kund hos Nässjö Affärsverk AB och Nässjö Affärsverk Elnät AB ska du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Det yttersta personuppgiftsansvaret har styrelsen för resp. bolag, men samtliga medarbetare har ett ansvar för att följa lagen när man i sina olika roller hanterar personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter kommer in till oss genom:

 • Kundens egen anmälan vid t ex flytt
 • Fastighetsägares, mäklares eller avflyttandes information vid inflytt
 • Fastighetsregistret
 • Kunden tecknar avtal
 • Kundens egen anmälan till e-tjänster
 • Att du själv kontaktar oss och lämnar kontaktuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • Bostadsadress och anläggningsadress
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (tel. e-post)

Dessutom hanterar vi indirekta personuppgifter som t ex mätarnummer, fastighetsbeteckningar.

Vi har kameraövervakning på några av våra anläggningar och Dataskyddsförordningen reglerar även denna personuppgiftsbehandling. 

Ändamål
Vi använder personuppgifter för att leverera och ta betalt för tjänster, och vikten av säker identifiering är av största betydelse. Vi skickar olika former av information till våra kunder, t ex Nytt från NAV samt information vid driftsavbrott. Vi genomför marknadsföringskampanjer i syfte att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Vi upprättar statistik åt myndigheter och intresseföreningar.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för att samla in och behandla personuppgifter är för att fullgöra ett avtal, eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal kan ingås.

Tillgång till personuppgifterna
Bara medarbetare som har behov av personuppgifterna i sitt arbete har tillgång till dessa, vilket sker bl a genom behörighetsstyrning.

Vi samarbetar med leverantörer och entreprenörer, och i dessa fall tecknar vi biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.

Gallring
Vi sparar inte personuppgifter längre tid än nödvändigt. Fastställda gallringsrutiner finns och säkerställer att vi tar bort uppgifter som inte längre behövs.

Våra kunders rättigheter

Som kund har du rätt till:

 • Information om behandlingen (ändamålet, vilka uppgifter, åtkomst, lagringstid)
 • Registerutdrag (vilka uppgifter vi har hos oss)
 • Rättning av felaktiga uppgifter
 • Radering av uppgifter i de fall det inte strider mot annan lagstiftning

 

Om du har frågor som rör ovanstående information, är du välkommen att kontakta Kundservice.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?