Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nyheter

Ny dag för sophämtning, du får sms kvällen innan du ska ha tömning

Ny betallösning på publika laddstolpar

Med start den 21 februari byter vi betallösning på våra publika laddstolpar i Nässjö Kommun. Detta innebär att den gamla lösningen med tillhörande kort slutar fungera. När den nya betallösningen är på plats kommer detta att vara uppdaterad information på respektive stolpe. Den nya betallösningen används genom appen NORTHE som finns att ladda ner där du vanligtvis laddar ner appar till din enhet. Du kan redan nu ladda ner appen och skapa ett konto men observera att det inte går att använda den nya lösningen för att betala innan vi har varit på plats och uppdaterat informationen vid varje stolpe.

Mer om den nya betallösningen »

Diplom pantade burkar och flaskor på Boda 2023  16:9

1 517 181 burkar & flaskor!!!

Så många har alla pantande besökare på Boda Avfallsanläggning pantat och därmed återvunnit under 2023! Dessutom meddelar Pantamera att 2 707 kr har skänkts till Håll Sverige rent, Radiohjälpen via pantaautomaten på Boda. Fantastiska siffror! 
Tack alla ni som har bidragit!
Tillsammans skapar vi livskvalitet!

Även i Sverige har det blivit rekord! Läs mer här »

träd i motljus

Nytt beslut gällande taxehöjning för fjärrvärme

Vid ett extrainsatt styrelsesammanträde den 16 januari beslutade Nässjö Affärsverks (NAVs) styrelse att inte införa den tidigare beslutade taxehöjningen på 17% för fjärrvärme från den 1 januari i år. Under sammanträdet fattades ett nytt beslut som innebär en taxehöjning på 24% för perioden april – december 2024. Denna taxejustering gäller från och med 1 april. Under perioden januari – mars kommer taxenivån därmed att vara på samma nivå som den varit under åren 2021-2023 då taxan varit oförändrad.

Läs mer »

Återvinningsstation 16:9

Återvinningsstationer - NAV tar över driften

Från den 1 januari har NAV tagit över ansvaret för återvinningsstationerna som finns på många platser i Nässjö kommun. Containrarna töms regelbundet, men vi måste alla hjälpas åt att hålla det fint runt dessa.
Skulle det vara fullt på den återvinningsstation du besöker, gör en felanmälan på www.nav.se/atervinningsstationer . Här kan du också anmäla om det är skräpigt runt stationen.

Läs mer om återvinningsstationer och felanmälan här »

Vy över Nässjö stad

Taxejusteringar inför 2024

Budgeten för 2024 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet i Nässjö AB. Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under de tre åren 2024–2026 uppgå till 671 miljoner kronor. 

Information om taxejusteringarna »

Vy över Nässjö stad

Synpunkter på taxejustering för fjärrvärme

Fastighetsägarna har skickat en skrivelse till NAV gällande taxejusteringen för fjärrvärme och kommunikationen kring denna där de anser att kunderna inte blivit korrekt informerade. Inför den kommande taxejusteringen informerade vi våra kunder via fakturan, via vår kundportal Mina sidor samt på nav.se. Vi kommer nu att titta på Fastighetsägarnas skrivelse och sätta oss in i vad den egentligen innebär.

Information om beslutade taxejusteringar »

Illustration på sopbil med jultomten vid ratten.

Ändrade dagar för sophämtning jul och nyår

I samband med helgdagarna under jul och nyår förändras flera sophämtningsdagar. Det innebär att du kan behöva ställa ut ditt sopkärl en annan dag än din vanliga. 

Se hur du påverkas av de förändrade sophämtningstiderna »

NAV genomför en enkätundersökning. Bilden visar en glad, en mindre glad samt en ledsen gubbe.

Vad tycker du om NAV?

Just nu genomför vi en kundundersökning. Undersökningen har skickats ut via mail till ett slumpmässigt urval av våra kunder. Vi genomför undersökningen för att få en bild av vad ni tycker att vi gör bra och vad ni tycker att vi kan förbättra. Tack till er som tar er tid att besvara undersökningen! 

Enkätundersökning genomförs »

EU-flagga

Beviljat stödmedel för nya landsbygdsprojekt

Citynätet har under året sökt bidrag för fortsatt utbyggnad av fibernätet till landsbygden i Nässjö kommun och har beviljats bidrag från Post- och telestyrelsen (PTS) till fyra nya projekt. De fyra projekten kommer preliminärt att pågå mellan 2025–2026. Totalt omfattas cirka 230 hushåll, företag och fritidshus som får möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

Läs mer om projektet här »

Klimatveckan 2023 16:9

Klimatveckan 16 - 22 oktober 2023

Ta chansen att lära dig mer om klimatförändringarna, energi och klimatsmarta lösningar! Årets Klimatvecka pågår den 16–22 oktober. Den är erbjuder mängder av aktiviteter inom temat energi och klimat. Allt är gratis och tillgängligt för alla. Programmet uppdateras löpande, så håll utkik. Här hittar du till Klimatveckans program www.klimatradet.se/klimatveckan/

Läs mer om Klimatveckan här »

Lastbil laddas i nya snabbladdaren

Fira med oss - snabbladdaren i Gamlarp är öppen!

Nu är den nya snabbladdaren i Gamlarp i Nässjö invigd och öppen för både tung lastbil och personbil. Det vill vi fira med dig! Den 12 september, kl. 15.00 -17.00, är du välkommen att komma förbi och ladda bilen eller lastbilen hos oss eller bara titta på snabbladdaren för tunga fordon (och personbil). På plats kan du också titta på elbilen från vår elbilspool. Vid detta tillfälle bjuder vi de 100 första besökarna på... 

Läs mer »

Kärl nytt 16:9

Så här sorterar du rätt

Nu har det gått några månader sedan även landsbygden i Nässjö kommun bytte till det nya insamlingssystemet, där mat- och restavfall separeras i varsitt fack (eller kärl) med matavfall i papperspåse. För det mesta fungerar sorteringen som den ska, men tyvärr inte överallt. Därför vill vi påminna om en del saker;

Så här sorterar du rätt »

Höststäda och återvinn 2023 sid 1 16:9

Höststäda och återvinn!

Nu är det dags igen! Plocka ihop vad du vill bli av med från vind, förråd och garage och återvinn med oss! I slutet av augusti och under september kommer vi till flera orter och bygger upp tillfälliga avfallsgårdar. 
Kampanjen är ett flerårigt och uppskattat samarbete med Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning. 

Läs mer »

Vy över Nässjö

Sök bidrag för energieffektivisering

Nu kan du som bor i ett el- eller gasuppvärmt småhus ansöka om bidrag för vissa energieffektiveringsåtgärder. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen (en byggnads klimatskärm är dess golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen), men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Läs mer om energieffektiviseringsbidraget »

Vatten i handen

Bevattningsförbudet upphör

Från och med den 8 augusti 2023 upphör gällande bevattningsförbud i Nässjö kommun. 
- De höga vattenförbrukningarna som vi såg innan förbudet infördes har minskat. Detta tillsammans med riklig nederbörd den senaste tiden gör att vi kan häva bevattningsförbudet säger Alexander Björkegren, chef för VA på Nässjö Affärsverk (NAV).

Bevattningsförbud upphör »

Hemtagning kärl 16:9

Hemtagning av gamla sopkärl

Under vecka 32-34 (7-21 augusti) planerar vi att göra ett nytt försök att hämta hem de sopkärl som blivit kvar hos kunder efter vårens kärlbyte. Vi ber därför dig som har ett gammalt sopkärl kvar att ställa fram det senast söndag 6 augusti, så att vi enkelt kan hämta kärlet när vi kommer till din fastighet. Låt kärlet stå framme tills vi har hämtat det.
Observera att sopkärlen tillhör avfallsorganisationen och inte kan behållas av fastighetsägaren.
Tack på förhand!

Hemtagning av gamla kärl - läs här »

Rök vid kontroll av dagvattenledningar

Rök vid kontroll av ledningar

Under v. 28 och v. 33 - 35 kommer företaget Svapipe, på uppdrag av NAV, att kontrollera hur dagvattnet är kopplat i vissa fastigheter i Anneberg. Berörda fastighetsägare är informerade sedan tidigare. Vid denna kontroll används en rökmetod vilket gör att det kan komma rökmoln från fastigheten som testas samt även från gatan i närområdet.

Rök vid kontroll av ledningar  »

NAV Årsredovisning 2022 16:9

 

Hur gick det för NAV 2022?

Nu är NAV årsredovisning 2022 klar. Med hjälp av text, siffror och bilder vill vi visa vad vi åstadkommit under året. Den enklaste, och kanske bästa summeringen av året, får du i filmen med vår VD Patrik Cantby. Se den!
www.nav.se/Om-NAV/AArsredovisning

Läs mer »

Bevattningsförbud i Nässjö kommun

Bevattningsförbud i Nässjö kommun 2023

Från och med den 8 juni gäller bevattningsförbud i hela Nässjö kommun för kunder med kommunalt dricksvatten.
Förbudet införs för att vi inte ska hamna i ett läge av dricksvattenbrist och gäller tills dess att vi ser att vattensituationen har förbättrats. Du får bara använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Du får inte vattna med vattenspridare eller vattenslang, använda högtryckstvätt eller fylla pooler och badtunnor. Spara på vattnet, så räcker det åt alla. 

Bevattningsförbud införs »

NAV startar elbilspool

NAV startar elbilspool

Tillsammans med ER bil har vi på NAV startat upp en elbilspool. Under våren har arbetet pågått internt för att se att konceptet fungerar som vi har tänkt. Nu är vi i hamn och från den 1 juni 2023 kommer elbilen att finnas tillgänglig att boka både för privatpersoner och företag. Elbilen kommer att vara stationerad på parkeringen Oxen i Nässjö. För att boka elbilen ansluter man sig till tjänsten via en bokningssida. 

NAV:s elbilspool »

grävning

Grävarbeten centralt i Nässjö

Under maj månad startar tre stycken grävarbeten i anslutning till Nässjö centrum. Till viss del hör arbetena samman med satsningen att få till en ökad cykeltrafik i Nässjö. Arbetena pågår delvis samtidigt men vissa delar överlappar varandra. Det kan periodvis upplevas som stökigt och både gång, cykel och biltrafik kan behöva ledas om. 

Läs mer »

Energichef Maria Lund och projektledare Elin Vilhelmsson vid Terminalgatan på Gamlarpsområdet där snabbladdare monteras.

Gamlarp får snabbladdningsstation

Nu tar Nässjö nästa steg mot ett hållbart logistikcentrum. Just nu monterar vi tre snabbladdare utmed riksvägen vid Gamlarp.
–Snart blir det också snabbladdning nere i centrum, avslöjar Maria Lund som är energichef på Nässjö Affärsverk.

Läs mer »

Trädgårdsavfall 16:9

Hämtning trädgårdsavfall

Nu börjar vi årets hämtningar av trädgårdsavfall! Bli smidigt av med trädgårdsavfall såsom löv, gräsklipp och fallfrukt! Teckna ett separat avtal med oss och få ett 370 liters trädgårdskärl vilket töms 15 gånger under perioden vecka 16-44. 

Läs mer om trädgårdsavfall här »

maskinell sopning

Sandupptagning 2023

Varje vinter behöver vi sanda och salta gatorna i Nässjö kommun för att minska halkrisken på våra vägar. För miljöns skull saltas det inte mer än nödvändigt, utan det är främst gator där bussar kör och platser som har hög halkrisk som saltas. När snön sedan börjar försvinna och gatorna håller på att torka upp är det dags för vårstädning. Då ska gatorna bli rena och fina från sand och skräp.

2023 påbörjas vårstädningen av gatorna i Nässjö kommun i slutet av v 15 och beräknas ta 6-8 veckor beroende på vädret. Varje år sopar och vårstädar vi 25 mil gator och 10 mil gång- och cykelvägar.

Vi ber dig som har bil osv att under den här tiden, från vecka 15 - 22, ställa den på fastighetens infart - det underlättar för oss när vi kommer.

 

Sandupptagning 2023 »

Kärl renhållning 16:9

När får jag det nya kärlet?

En- och tvåbostadhus:  Kärlbyten påbörjas i Nässjö kommun den 20 mars (v. 12) och beräknas pågå till den 21 april (v. 16). 
---
Om du förvarar ditt sopkärl inomhus eller en bit in på tomten så behöver det ställas fram senast den 20 mars, så vi enkelt hittar det när kärlet ska bytas ut.
---
Flerbostadshus och verksamheter:  Utkörning av matavfallskärl till flerbostadshus och verksamheter planeras att börja v.14 och pågå t.o.m v. 24 (med ev. förlängning efter semestern).

När får jag det nya kärlet? Läs mer här »

avbrott och driftstörningar

Nya körturer för sophämtningen

Vi är precis i uppstarten med nya körturer inom sophämtningen. Det kan vara så att det i samband med detta blir en gång med längre tid mellan sophämtningarna. Det kan förekomma vissa driftstörningar i samband med både SMS-utskicken och sophämtningen, vi ber er ha överseende med detta och kommer givetvis åtgärda detta snarast. Får du lång tid mellan sophämtningarna kan du ställa ut en säck, märkt med hushållsavfall, så tar vi med den vid kommande sophämtning.

Läs mer »

Ny dag för sophämtning, du får sms kvällen innan du ska ha tömning

Ny dag för sophämtning

Som en del i det nya insamlingssystemet för avfall är det många kunder som från den 1 mars kommer att få en ny dag för sophämtning. Det kan innebära att du får längre alternativt kortare tid sedan senaste tömning. Vi är precis är i uppstarten av de nya sophämtningsturerna och detta kan medföra vissa driftstörningar men detta kommer att åtgärdas snarast. Är du ansluten till vårt SMS-system så kommer du få ett meddelande kvällen innan tömning. Du kan också, inom kort, se vilken dag som du får sophämtning när du loggar in på "Mina Sidor". I dagarna får samtliga kunder i Nässjö, Aneby och Eksjö information i sin brevlåda om det nya insamlingssystemet. Arbetet med att byta ut samtliga sopkärl kommer påbörjas runt den 20 mars, det är många kärl som ska bytas, ställ gärna fram kärlet så att det står synligt så underlättar du arbetet för våra medarbetare. 

Ny dag för sophämtning »

Sopbil på landet samverkan b 16:9

Byte av insamlingssystem 2023

Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem. Bytet av insamlingssystem gör vi gemensamt med Aneby Miljö & Vatten och Eksjö Energi. I samband med detta kommer matavfallsinsamling att bli obligatorisk för alla och allt mat- och restavfall ska separeras i varsitt fack eller kärl.

Byte av insamlingssystem - läs mer här »

NAV genomför en enkätundersökning. Bilden visar en glad, en mindre glad samt en ledsen gubbe.

Tack till våra kunder

Tack till alla er som tog er tid att besvara den kundundersökning vi skickade ut strax innan årsskiftet. Resultatet av undersökningen ska vi nu analysera och se vad ni tycker att vi gör bra samt vilka områden vi behöver arbeta med att förbättra. 

Enkätundersökning genomförd »

Snöröjning bild folder 16:9

Snöröjning – hur fungerar det?

Snöröjning – hur svårt kan det vara? Här hittar du information om hur vi arbetar med snöröjning, frågor och svar, vart du vänder dig om du har synpunkter, fastighetsägarens ansvar med mera.

Snöröjning - hur fungerar det? Läs mer här »

Tillsammans sparar vi el för jönköpings län, finger pekar på ritad glödlampa

Tillsammans sparar vi el!

Tillsammans kan vi spara el - för varandra, våra företag och våra grannar. Hela elsystemet hänger ihop och det du gör har betydelse. De höga elpriserna har varit, och är fortfarande en tuff utmaning för många. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning. Varje kilowattimme räknas.

Läs mer »

Bild Storesjön

Prisjusteringar inför 2023

Budgeten för 2023 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet i Nässjö AB. 
- Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under åren 2023–2025 uppgå till ca 660 miljoner kronor. Stora delar av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten (318 miljoner kronor) samt fjärrvärmeverksamheten (118 miljoner kronor), säger Tommy Broholm, ordförande i NAVs styrelse.

Läs mer om prisjusteringar 2023 här »

Kvinna med glas med dricksvatten i handen

NAVs ansökan om reservvattenlösning beviljad

I oktober hölls huvudförhandling avseende NAVs ansökan om reservvattenlösning med Storesjön för Nässjö stad. Den 9 december kom mark- och miljödomstolens dom där de beviljar tillståndet. Det beviljade tillståndet omfattar även nedläggning av erforderliga överföringsledningar från Nässjö för reservvatten till Bodafors samt att i framtiden kunna använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp.

Reservvattenlösning »

Ledningar i luften_energi

Högkostnadsskydd för höga elpriser – det här gäller

Onsdagen den 30 november höll regeringen en pressträff om uppdateringar kring arbetet med högkostnadsskyddet för el. Det var i slutet av oktober som Svenska kraftnät tillsammans med regeringen meddelade att de lämnat förslag till Energimarknadsinspektionen om att avsätta 55 miljarder kronor för att kompensera elanvändare retroaktivt för höga priser i elprisområde 3 och 4. Svenska kraftnät vände sig då till regeringen för hantering av hur utbetalningen ska gå till.

Läs mer om vad som gäller här »

Gran med kula_mindre

Vill du att vi hämtar din julgran?

Har du en gran som du vill att vi hämtar efter jul? Som kund hos NAV hämtar vi den hos dig utan kostnad.
Obs! Anmälan för hämtning krävs – gör det gärna redan nu. Sista dag för anmälan är onsdagen den 11/1 12:00. 
Mejla till info@nav.se eller ring vår kundservice, tel. 0380-51 70 00. Uppge namn, gatuadress och ort där du vill att vi hämtar granen.

Läs mer om hämtning julgranar här »

Nytt fr NAV höst 22 nyhet 16:9

Håll utkik i din brevlåda - snart dags för höstens Nytt från NAV

Runt den 9 november landar den i brevlådan hos privatpersoner och företag/fastighetsägare i Nässjö kommun.  Under höstens tema Miljö och Samverkan, hittar du bland annat information om vår nya Pantautomat på Boda, om kommande bevattningsledningar på Skogsvallen och Trollevi och en hel del annat hos oss på NAV.

Här kan du läsa höstens Nytt från NAV digitalt  »

mariagatan

Vägarbete på Mariagatan

Under vecka 41 inleds ett arbete på Mariagatan i Nässjö. Arbetet, som beräknas pågå till årsskiftet, innebär:

 • Mellan Stadsparksrondellen och Pigalle kommer en ny gång- och cykelbana att anläggas utmed Mariagatan mot Stadsparken
 • Under arbetets gång kommer Mariagatan att vara öppen för trafik i båda riktningarna dock kan arbetet innebära begränsad framkomlighet.
 • Befintliga parkeringar längs med Mariagatan kommer ej kunna användas under projekttiden.
 • Cykelpassager för Mariagatans gång- och cykelväg i höjd med Bryggmästargatan och Köpmansgatan kommer även byggas.

 

Vägarbete på Mariagatan »

Lampa som lyser

Hur mycket är en kilowattimme?

När elpriset svänger ovanligt mycket blir det nödvändigt att fundera över hur vi använder elen. Men vad är egentligen en kilowattimme och hur mycket räcker en kilowattimme el till egentligen?
Olika elektriska apparater har olika effekt och förbrukar olika mängd el. Det är effekten som avgör hur länge du tillexempel kan använda vattenkokaren.

Hur mycket är en kilowattimme? »

Klimatveckan 2022_16:9

Klimatveckan 2022

Vilka aktiviteter vill du delta i under Klimatveckan? Årets Klimatvecka, mellan den 17 och 23 oktober med temat Klimatsmart näringsliv, bjuder på en mängd intressanta och spännande aktiviteter runt om i länet.
Varför Klimatvecka? Syftet med Klimatveckan är att sprida kunskap och inspiration om hur vi med gemensamma krafter kan ställa om till ett klimatsmart samhälle. Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län. Läs mer om Klimatveckan på www.klimatrådet.se

Läs mer om Klimatveckan här »

Vatten i handen

Bevattningsförbudet upphör - men fortsätt spara på vattnet

Från och med den 6 oktober 2022 upphör gällande bevattningsförbud i Nässjö kommun. 
-   Tillsammans har vi gjort skillnad! Sedan bevattningsförbudet infördes den 2 augusti har vi gemensamt minskat vår vattenförbrukning med cirka 6,5 % jämfört med motsvarande period de senaste två åren, förklarar Alexander Björkegren, chef för VA på Nässjö Affärsverk (NAV). Minskningen motsvarar ungefär fyra dygns förbrukning i Nässjö. 
- Vi ser att bevattningsförbudet har gett effekt och jag vill verkligen tacka alla som har hjälpt till och tänkt till kring sin vattenanvändning, betonar Alexander Björkegren.
Det du gör har betydelse!

Bevattningsförbudet upphör »

Laddning av bil

Laddstolpar

Vi har problem med vissa av våra laddstolpar i Nässjö kommun. Vi väntar på uppgradering av stolparnas licenslösning för att betalning ska kunna genomföras. Vi har daglig kontakt med vår leverantör som har ansvar för underhållet, men delar som behövs är dessvärre försenade. Vi förstår att detta ställer till problem och hoppas på en snabb lösning. 

Laddstolpar... »

Blomma orange

Hög belastning på kundservice

Just nu är det många som ringer till vår kundservice och väntetiden kan därför vara längre än normalt. Vi svarar så snabbt vi kan och hjälper alla kunder i turordning, vi ber er ha överseende med detta om ni får vänta lite längre innan ni kommer fram. 

Enligt nyhetsmedier säger flera elbolag upp fasta avtal med hänvisning till force majeure. Nässjö Affärsverk samarbetar med elhandelsbolaget Bixia som INTE är ett av dessa bolag. Läs mer på Bixias hemsida

Läs mer »

Höststäda 2022 16:9

Höststäda och återvinn!

Nu är det dags igen! Plocka ihop vad du vill bli av med från vind, förråd och garage och återvinn med oss! I september kommer vi till flera orter och bygger upp tillfälliga avfallsgårdar. 
Kampanjen är ett flerårigt och uppskattat samarbete med Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning. 

Här hittar du datum och platser »

Ansträngt läge med NAV_logo 16:9

Spara på vattnet!

NAV uppmanar till hållbar vattenanvändning.
Läget är ansträngt och vi uppmanar till sparsamhet.
Låga grundvattennivåer, nederbördsfattig vår och försommar samt eventuellt kommande varmare väder utan nederbörd leder till att vi har ansträngda vattentäkter men även risk för ansträngda vattenverk.
SMHI och Länsstyrelsen flaggar för risk för vattenbrist.

Spara på vatten - få tips här! »

Ledningar i luften_energi

Ny elnätsavgift från den 1 juli 2022

Den senaste tidens dramatiska ökning av elpriset har medfört att den prisprognos som elnätsavgiften är baserad på är underskattad. Därför måste NAV, liksom andra energibolag, höja elnätsavgiften.
Vår höjning på 12% gäller från den 1 juli och endast kunder som betalar elnätsavgift till NAV.  

Hur mycket blir höjningen i pengar för mig som kund? Läs mer här »

Sjögärdsgatan 220617_2 16:9

Pågående arbeten...

Du ser oss på många platser, både i Nässjö tätort, i Bodafors, Fredriksdal och andra platser i kommunen. Vi bygger om busshållplatser, vi förnyar ledningsnätet för VA, ansluter nya fastigheter till streamad värme (fjärrvärme), vi bygger ut med nya gator och förnyar gatubelysningen. Och mycket mer. Allt för våra invånare idag och för kommande generationer.

Här hittar du en del av pågående och planerade arbeten »

Streamad värme familjen i soffan 16:9

Streamad värme – se filmen

Streamad värme! En trygg, bekväm, driftsäker, hållbar och analog streamingtjänst där värmen strömmas i rör under marken direkt hem till dig. Som att streama film, fast bättre!

Här hittar du filmen och mer information om streamad värme »

NAV Årsredovisning 2021 sid 1

Hur gick det för NAV 2021?

Nu är NAV årsredovisning för 2021 klar. Med hjälp av text, siffror och bilder vill vi på ett enkelt sätt visa vad vi har åstadkommit under året. Här kan du ta del av årsredovisningen: www.nav.se/Om-NAV/AArsredovisning

Och du, missa inte filmen där vår VD Patrik Cantby summerar 2021!

Här kan du ta del av NAV årsredovisning 2021 »

Nytt från NAV vår 2022 sid 1 16:9

Håll utkik - Nytt från NAV snart i din brevlåda

I vårens nummer kan du läsa om den nya tågdepån – med hållbarhet i fokus, om vatten - förutsättningen för allt liv, och så lite annat smått och gott hos oss på NAV!
Trevlig lässtund! 

Här kan du ladda ner vårens nummer av Nytt från NAV 2022 »

Elledningar i skyn

Elpriskompensation

På grund av de höga elpriserna avsätter regeringen knappt sju miljarder för att ge stöd till de ca 2 miljoner hushåll som förbrukat minst 700 kWh/månad mellan december 2021 och februari 2022. Kompensationen hanteras av elnätsbolagen och vi på Nässjö Affärsverk (NAV) har som ambition att kompensera kunderna med början på fakturan som skickas ut i maj.

Elpriskompensation »

Storgatan Nässjö 16:9

Vi förstärker elnätet - dags för etapp 2

Vi fortsätter att förstärka elnätet genom att lägga nya kablar i centrala Nässjö, i Storgatan mellan Köpmansgatan och Postgatan. Detta arbete kommer att utföras under våren 2022 med start den 19 april. Arbetet beräknas pågå ca. 5 veckor.

Vi förstärker elnätet - etapp 2 »

Sopmaskin ny  16:9

Sandupptagning 2022

Varje år sopar och vårstädar vi gatorna i Nässjö kommun. Vid bra väder tar det cirka 6 - 8 veckor att sopa upp sand och grus på våra totalt 25 mil långa gator och 10 mil gång- och cykelvägar.

Vill du veta när vi kommer - se schema för sandupptagning här »

Bild med texten Tillsammans skapar vi livskvalitet!

Tack till våra kunder!

Tack till alla er som tog er tid att besvara den kundundersökning vi skickade ut strax innan årsskiftet. Resultatet av undersökningen använder vi nu för att se vad vi ska arbeta vidare med och förbättra. Glädjande nog så visar undersökningen att våra kunder på det stora hela är mycket nöjda med oss!

Kundundersökning genomförd »

Nytt från NAV hösten 2021 sid 1 16:9

Höstens Nytt från NAV - snart i din brevlåda

I höstens nummer kan du läsa om NAV mot framtiden - innovation/utveckling, framåtanda och hållbarhet, nytt vattenskyddsområde på gång i Forserum och lite annat smått och gott hos oss inom NAV. 
Trevlig lässtund! 

Höstens Nytt från NAV »

Bild infarten till parkeringsdäck Oxen

Elnätet i centrala Nässjö förstärks

För att säkra fortsatt god leverans och möta efterfrågan på mer el förstärker vi elnätet i centrala Nässjö.
Under perioden 13/9 – 27/9 placeras en ny transformatorstation på Köpmangatan, vid infarten till parkeringen Oxens undre däck.
Under den perioden kommer den delen att vara avstängd.

Den övre delen av Oxen kommer att vara tillgänglig, och parkeringstiden ändras till 24 timmar på hela det övre planet under tiden arbetet pågår.

Elnätet i centrala Nässjö förstärks - läs mer här »

Höststäda 2021

Höststäda och återvinn - insamling på fyra platser i kommunen

Plocka ihop vad du vill bli av med från vind, förråd och garage och återvinn med oss! I september kommer vi till flera orter och bygger upp tillfälliga avfallsgårdar. 
Kampanjen är ett flerårigt och uppskattat samarbete med Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning. 

Läs mer om när vi kommer till din ort och vad du kan lämna »

Kärl olika 16:9

Tyck till om Nässjö kommuns avfallshantering

Nu kan Nässjös kommuninvånare lämna synpunkter på kommunens reviderade avfallsföreskrifter.

Nässjö kommun och NAV har under 2021 reviderat nuvarande avfallsföreskrifter. Syftet har varit att möjliggöra ett samarbete med Aneby och Eksjö kommuner. Samarbetet ska leda fram till att hushållsavfall hämtas på ett så effektivt sätt som möjligt. Tillsammans blir det också enklare att möta framtidens krav på insamling av förpackningar vid bostaden.

Läs mer om förslag Föreskrifter om avfallshantering här »

Logga Bixia

NAV skriver samarbetsavtal med Bixia och säljer aktierna

Den 22 juni, sålde Nässjö Affärsverk AB (NAV) sina aktier i Bixia AB till Tekniska verken i Linköping AB, som nu är ensam ägare till bolaget.

- Tekniska verken har haft en målbild att bli ensam ägare till Bixia och de har sedan tidigare köpt ut övriga fem delägare. Nu utnyttjar Tekniska verken sin rätt att köpa ut oss och förvärva de sista 5,89% av aktierna, förklarar Patrik Cantby, VD på NAV.

Mer information om försäljningen och det fortsatta samarbetet med Bixia »

Slam niclas tömmer 16:9

Slamtömning - så här kan den gå till

Har du ett hus som inte är anslutet till det kommunala avloppssystemet? Då måste du ha slamtömning. Det är hos oss på NAV du beställer denna till din fastighet. Vill du veta mer om slamtömning och hur den kan gå till? Här hittar du vår film och annat du behöver veta.
www.nav.se/slam

Se vår film om hur slamtömning kan gå till här »

Ansträngt läge - undvik att vattna med vattenspridare

Ansträngt läge med högtryck på vattenverken

Vattenverken I Nässjö kommun går på högvarv och just nu har vi dessutom många nya ledningar som ska tas i drift. Därför är det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra vad vi kan för att inte slösa på tillgången av vårt viktigaste livsmedel. Läget är ansträngt och vi alla måste tänka till på hur vi kan spara på vattnet och undvika att fylla pooler, tvätta med högtryckstvätt och att vattna med trädgårdsslang. ​Tillsammans skapar vi livskvalitet!

Läs mer »

NAV årsredovisning 2020 16:9

NAV årsredovisning för 2020 – i digitalt format

Nu är NAV årsredovisning för 2020 klar. Även det här året presenterar vi en digital årsredovisning. Likt tidigare varvas text, siffror och bilder för att på ett enkelt sätt visa vad vi har åstadkommit under året. Här kan du ta del av årsredovisningen: https://www.nav.se/Om-NAV/AArsredovisning

Och du, missa inte filmen där vår VD Patrik Cantby summerar 2020!

Här kan du ta del av NAV årsredovisning 2020 »

Beläggning asfalt_ 16:9

Beläggningsarbeten på gator i Nässjö kommun

Beläggningsarbeten på gator påbörjas den här veckan, med start måndagen den 3 maj. Arbetet beräknas avslutas den 21 maj, med reservation för regn som kan komma att försena arbetet.
Arbetet kan innebära viss inverkan på trafiken under tiden det pågår. Orter som berörs är Nässjö, Anneberg och Malmbäck.

Vilka gator berörs? Läs mer här »

NAVs styrelse sa ja till Storesjön som reservvattenlösning

NAV:s styrelse sa ja till Storesjön som reservvattenlösning

Nässjö Affärsverks (NAV) styrelse fattade den 13 april beslut om att skicka in en ansökan om tillstånd avseende Storesjön som reservvattenlösning för Nässjö stad.

Läs mer »

Solcellspaneler

NAV slopar avgift för lokalproducerad el

Nässjö Affärsverk Elnät (NAV Elnät) vill premiera sina kunder, som producerar egen el med exempelvis solenergi, genom att ta bort avgiften för denna elproduktion. Från och med den 1 april slopas den fasta årsavgiften för lokalproducerad el.

Slopad avgift för lokalproducerad el »

Mobiltelefon

SMS-tjänst för akuta avbrott och driftstörningar

Vi har under en period använt oss av en sms-tjänst för att skicka ut information gällande driftstörningar för vatten och avlopp (VA). Detta innebär att du, som har ett mobilnummer som är kopplat till området vi arbetar i, får ett sms om du blir påverkad av eventuell driftstörning. Då vi har haft god effekt av sms-utskick vid VA-arbeten utökar vi även med att skicka ut driftinformation för fjärrvärme via sms.

 

Mer information om SMS-tjänsten, personuppgiftshantering samt avregistrering »

Närbild på telefon

Höglandsförbundet anmäler inspelning av samtal

Höglandsförbundet har, måndagen den 22 mars 2021, anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Incidenten berör medlemskommunerna och de kommunala bolag (NAV är ett av dessa) och förbund som använder sig av den telefoni som Höglandsförbundet levererar. Ett nytt gemensamt telefonisystem driftsattes i november 2020. 

Information om incidenten »

Nytt från NAV våren 2021

Nytt från NAV snart i din brevlåda

I vårens nummer kan du läsa om vattenläckor – hur vi hittar och åtgärdar dem, status projekt elmätarbyte, NAV en del av expansiva Nässjö och lite annat smått och gott hos oss på NAV!
Vi hoppas du får en trevlig lässtund! 

Vårens Nytt från NAV - läs mer här »

Sopmaskin ny  16:9

Grusupptagning 2021

Varje år sopar och vårstädar vi gatorna i Nässjö kommun. Vid bra väder tar det cirka 6 - 8 veckor att sopa upp sand och grus på våra totalt 25 mil långa gator och 10 mil gång- och cykelvägar.

Vill du veta när vi kommer - se schema för grusupptagning här »

Person dricker vatten ur ett glas

NAV framtidssäkrar vattentäkter i Forserum

För att förse Forserum med dricksvatten tar NAV sitt råvatten från de sammanhängande vattentäkterna Storsjön – Hämtgölen - Skärsjön. I närheten av dessa vattentäkter har Skanska en bergtäkt som de nu avser att förlänga tillståndet för samt utöka verksamheten. NAV har med anledning av detta skickat in ett samrådsyttrande till Skanska då NAV är helt beroende av vattentäkternas vattenbalans och vattenkvalitet.

NAV framtidssäkrar vattentäkter i Forserum »

Aktiv utrustning i fibernätet

Citynätet expanderar och kliver in i nytt affärsområde

Fibernätsbolaget Citynätet i Nässjö AB (CNN) har funnits sedan 2010 och är sedan ett par år tillbaka en del av NAV-koncernen. Nu expanderar CNN genom att ta klivet in i ett nytt affärsområde och anställa en ny medarbetare. Från och med 1:a maj 2021 tar de över driften och underhållet från den nuvarande samarbetspartnern och därmed rollen som så kallad kommunikationsoperatör (KO). 

Läs mer om CNNs utveckling »

Sjölund/Klinten 16:9

VA i Sjölund/Klinten

Nu bygger vi ut kommunalt vatten och avlopp i området Sjölund/Klinten, Fredriksdal. Projektet påbörjades under vecka 3. Från slutet av vecka 6 kommer Sjövägen (sträckan mellan Cirkelvägen och Bryggstigen) att vara delvis eller helt avstängd (under korta perioder). Under denna period är det möjligt att köra runt Fredriksdalasjön via länsväg 836 och länsväg 826.
Utbyggnaden beräknas vara klar för inkoppling till 2022.

Vill du veta mer om projektet - se här »

Kvarntorpsrondellen

Vägarbete i Kvarntorpsrondellen

Arbete med att byta vattenledning påbörjades fredagen den 22 januari och det påverkar trafiken i rondellen. Trafiken styrs av trafiksignaler och det är bara farbart i ett körfält åt gången. Arbetet beräknas pågå 1-2 veckor.
Arbetet är en naturlig fortsättning på tidigare utfört arbete i område Södergården (vid Vattenverket) i Nässjö.
Var rädd om personalen som jobbar i arbetsområdet och vänligen följ hastighetsbegränsningen.

Läs mer om vägarbetet i Kvarntorpsrondellen här »

Miljöstationen Boda 16:9

Spårbarhet farligt avfall – ny lag

Har du företag/verksamhet och lämnar ditt farliga avfall på Boda – så gäller numera ett nytt sätt att rapportera farligt avfall.
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför har regeringen skärpt kraven på att företag/verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska företag/verksamheter börja rapportera, detta enligt beslut av regeringen om ändringar i avfallsförordningen.

Läs mer om spårbarhet farligt avfall här  »

Storesjön 160331

Prisjusteringar inför 2021

Budgeten för 2021 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet.
- Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under åren 2021–2023 uppgå till ca 379 miljoner kronor. Stora delar av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten (173 miljoner kronor) samt fjärrvärmeverksamheten (70 miljoner kronor), säger Tommy Broholm, ordförande i NAVs styrelse.

Läs mer om prisjusteringarna »

Norra delen av Storesjön. Foto: Sweco

Ny reservvattentäkt i Storesjön - nu hålls kompletterande samråd

Arbetet med en reservvattentäkt för Nässjö pågår och nu är det dags för ett kompletterande samråd. Planen är att Storesjön ska användas som reservvattentäkt till Nässjö, samtidigt som Nässjös befintliga vattentäkt, Spexhultasjön, blir reservvattentäkt för Bodafors. NAV vill även säkerställa möjligheten att i ett framtida perspektiv använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. Samrådet pågår till och med den 10 januari 2021.

Ta del av samrådsunderlaget »

Södergården arbetsplats 16:9

Arbetsplats/område Södergården – sträckan avstängd tills arbetet är slutfört

Nu och en tid framåt utför NAV, tillsammas med vår underentreprenör, arbete med vatten & avlopp i arbetsområde Södergården. Det innebär att sträckan mellan Vattenverket på Vattenverksgatan, Spexhultsvägen till Kvarntorpsrondellen (se svart linje på bilden) är en byggarbetsplats och avstängd för allmänheten tills arbetet är slutfört. Vi har förstått att det är en del som promenerar in på arbetsområdet på Vattenverksgatan genom skogspartiet med mera.
Vi ber alla respektera att det är avstängt och ej tillåtet att vistas där.

Läs mer »

Årets miljöpris 2020_16:9

Årets miljöpristagare 2020 - Boda avfallsanläggning

Boda avfallsanläggning med personal får året miljöpris i Nässjö kommun, hedrande och roligt. Vi är stolta och glada över utmärkelsen!
Vårt arbete på Boda och utmärkelsen ligger helt i linje med vår vision på NAV:
Tillsammans skapar vi livskvalitet!  - med kunden i centrum och kommande generationer i tanken.
Vi arbetar för att skapa bra förutsättningar för våra kunder så att de kan göra rätt. Det är tillsammans med våra kunder som vi skapar miljönytta.
Vi vill i det här sammanhanget passa på att tacka våra kunder som besöker oss på Boda och bidrar!

Läs mer »

Storesjön 160331

Indikativa avgiftsjusteringar för 2021

Från och med den 1 januari 2021 justerar vi våra avgifter. De indikativa avgiftsjusteringarna ser ut enligt följande: Avgiften för elnät blir oförändrad (0%), fjärrvärmeavgiften höjs med 1% och VA-avgiften med 8%. För renhållningsavgiften gäller en höjning med 8% från och med 1 mars 2021, efter slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Indikativa avgiftsjusteringar »

Boda 16:9

Besök inte Boda avfallsanläggning om det inte är absolut nödvändigt!

Vi är rädda om våra besökare och vår personal. Med anledning av Covid 19, ber vi dig därför att inte besöka Boda avfallsanläggning om det inte är absolut nödvändigt. Vi ber dig att vänta så länge som möjligt med att slänga ditt grovavfall på Boda. Om du ändå är tvungen att besöka oss: Håll avstånd till varandra och våra medarbetare, besök oss inte om du är sjuk eller har symptom, kom ensam eller be dina passagerare sitta kvar i bilen. Tack för att du visar hänsyn!

Läs mer »

Vy över Nässjö från vattentornet

Samhällskritiska tjänster i Corona-tider

På NAV ansvarar vi för att leverera en rad tjänster som är klassade som samhällskritiska. För att vi ska klara av att upprätthålla våra leveranser i tider av spridning av Corona-virus, med risk för hög sjukfrånvaro, har vi framtagna handlingsplaner som vi arbetar efter. 

Läs mer »

Scanner passersysem_ puff_16:9

Förhandsinformation - nytt passersystem på Boda avfallsanläggning

Under hösten 2020 kommer NAV att införa passersystem med bommar på Boda. Du som privatperson använder ditt körkort, medan företag/verksamheter och fastighetsägare använder ett framtaget passerkort för Boda. Kortet scannar du in i en kortstation vid infarten till Boda.
Varför gör vi detta? För ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, bra service och rättvisa för alla.  

Läs mer om passersystem på Boda här »

Karta över ombyggnation av Anneforsvägen

Ombyggnation av Anneforsvägen

Just nu genomför Nässjö Affärsverk, på uppdrag av Nässjö kommun, ett arbete för att göra korsningen Anneforsvägen - Gränsgatan i Nässjö mer trafiksäker och tillgänglig för cyklister, gående och busstrafikanter. Arbetet beräknas pågå till mitten av november.

Läs mer om ombyggnationen på Anneforsvägen »

Karta med inritade markkablar mellan avgreningspunkten vid Brinellgymnasiet och Muggebo stationen i östra delen av Nässjö stad

Samråd för elnätsförsörjning Muggebo

Nässjö Affärsverk Elnät AB (NAV) har för avsikt att ansöka om tillstånd för två 52 kV markkablar mellan avgreningspunkten vid Brinellgymnasiet och Muggebo stationen i östra delen av Nässjö stad. Kablarna kommer ersätta befintlig luftledning.

Samrådet genomförs enligt 6 kap. 4§ miljöbalken och utförs av Kraftkällan konsult AB på uppdrag av NAV. Sista dag för synpunkter är 2020-10-16 

Läs mer om projektet och ta del av samrådsunderlaget för elnätsförsörjning Muggebo »

Mobiltelefon

Vi vill komma i kontakt med dig!

Vi behöver nu din hjälp för att vi ska kunna utveckla oss och kommunicera med dig via sms och/eller e-post. Genom att logga in i portalen Mina sidor kan du enkelt uppdatera dina kontaktuppgifter. Redan till hösten kommer vi att påbörja ett stort elmätarbytesprojekt och då vill vi gärna kunna skicka bokningspåminnelse till dig via sms.  Tack för att du hjälper oss att komma i kontakt med dig!

Läs mer »

NAVs elnätschef Lennart Pamp

Elnätschef Lennart Pamp

35 000 kunder får smarta elmätare

Senast år 2024 måste alla elmätare bytas ut till så kallade smarta elmätare för att möta framtidens lagkrav som börjar gälla 2025. För Nässjö Affärsverk (NAV), Eksjö Energi, Njudung Energi och Vimmerby Energi & Miljö har kravet lett till att bolagen har gått samman för att få en kostnadseffektiv lösning för sina totalt 35 000 kunder som ska få smarta elmätare. Även inom fjärrvärme pågår ett liknande initiativ.

Läs mer »

Årsredovisning 2019 16:9

NAVs årsredovisning för 2019 – nu i digitalt format

Nu är NAVs årsredovisning för 2019 klar. Vi utvecklar oss ständigt, och i år presenterar vi en digital årsredovisning. Likt tidigare varvas text, siffror och bilder för att på ett enkelt sätt visa vad vi har åstadkommit under året. Här kan du ta del av årsredovisningen: https://www.nav.se/Om-NAV/AArsredovisning

Och du, missa inte filmen där vår VD Patrik Cantby summerar 2019!

 

 

 

Läs mer »

Bild från Boda Avfallsanläggning_Boda sortering

Mer kvällsöppet på Boda!

Från den 4/5 till den 11/6 ändrar vi tillfälligt våra öppettider på Boda avfallsanläggning. Boda kommer nu att vara öppet 3 kvällar varje vecka (i dagsläget öppet 1 kväll).
Varför gör vi detta? Vi vill minska antalet besökare på onsdagar och lördagar, och därmed undvika trängsel och risk för smittspridning.
Tips och gott råd till dig! Fyll bilen/kärran. Bättre att komma med fullt lass en gång istället för litet lass flera gånger.
Tack för du håller avståndet och för visad hänsyn! 

Här hittar du våra öppettider
www.nav.se/Renhaallning/Boda-Avfallsanlaeggning/Oeppettider

 

Läs mer här... »

Grusupptagning 16_9

Grusupptagning 2020

Varje år sopar och vårstädar vi gatorna i Nässjö kommun. Vid bra väder tar det cirka 6 - 8 veckor att sopa upp sand och grus på våra totalt 25 mil långa gator och 10 mil gång- och cykelvägar.
I år planerar vi att sätta igång vecka 14 (om vädrets makter är med oss).

Grusupptagning 2020 - se schema här »

Nytt från NAV sid 1 puff_ 16:9_puff

Nytt från NAV strax i din brevlåda!

Nytt från NAV i ny kostym. Vårt blad har fått ett nytt utseende, lite fler sidor och förhoppningsvis lite matnyttigt innehåll. Vi hoppas att du ska gilla vad du ser, och framförallt tar dig tid att läsa vad som är på gång hos oss.
Trevlig läsning!

Läs mer »

Klimatpriset 2020

Klimatpriset 2020 - vem vill du nominera?

Klimatpriset delas varje år ut av Klimatrådet, till någon (person eller organisation), som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till Klimatrådets vision eller på annat sätt främjar länets klimatarbete. År 2019 delades priset ut till Tenhults naturbruksgymnasium. Emåförbundet, tillsammans med 3 andra personer/organisationer, fick hederspris.

Nominera senast den 7 maj – alla kan nominera!  https://klimatradet.se/klimatpris/

Här hittar du mer information... »

Tangentbord med händer

Mina sidor - för din unika information som kund

Här hittar du information om våra miljötjänster (datum för sophämtning och hämtning av trädgårdsavfall), dina avtal, fakturor, rapporterar mätarställning , flyttanmälan, historik med mera. Detta gäller oavsett om du bor i tätort, på landsbygd eller om du bor i sommarstuga/fritidsboende.

Logga in enkelt och smidigt med ditt mobila bank-id eller kundnummer på ”Mina sidor” via www.nav.se

Läs mer »

Nu får du som är ansluten till KIVRA dina fakturor vrån NAV dit.

Är du ansluten till Kivra?

Efter årsskiftet 19/20 får du som är ansluten till den digitala brevlådan Kivra din faktura från NAV dit. Detta gäller dig som i dagsläget har pappersfaktura eller e-postfaktura. Du som har valt e-faktura kommer fortfarande att få den direkt till din internetbank. 

Läs mer om Kivra här »

Samråd Storesjön

Samråd gällande reservvattentäkt avslutat

Perioden för samråd om Storesjön som reservvattentäkt är nu avslutad. NAV vill passa på att tacka alla som har tagit sig tid att delta i samrådet.

Synpunkter har kommit in från såväl myndigheter, organisationer, företag som enskilda. NAV håller nu på att gå igenom samtliga yttranden och tar därefter beslut om hur arbetet går vidare. Vi kommer beskriva hur de inkomna synpunkterna hanteras i en samrådsredogörelse under våren.

Läs mer »

NAVs entré med nya öppettider

Nytt år - nya öppettider!

Från och med årsskiftet (1/1 2020) gäller nya öppettider på NAVs kundservice (Tullgatan i Nässjö). Du är välkommen till oss måndag - fredag kl. 9.00-15.00 (lunchstängt kl. 12.00-13.00). På Boda Avfallsanläggning kommer vi att ha öppet precis som tidigare.   

Läs mer »

Almanacka NAV 2020

Snart kommer den... NAV Almanacka 2020

Nu närmar sig ett nytt år och vi har återigen tagit fram en almanacka med information och flera vackra bilder! Almanackan hämtar du från och med v. 51 hos oss på Tullgatan i Nässjö, på stadsbiblioteket eller på något av medborgarkontoren i vår kommun. Du kan också ladda ner den från www.nav.se/almanacka

Vi kommer den här gången inte att skicka ut almanackan i brevlådan till våra kunder.

Läs mer »

Spexhult

Ny råvattenledning i Spexhultasjön

Under hösten kommer vi att arbeta med att förnya intagsledningen i Spexhultasjön, som är Nässjöbornas dricksvattentäkt. Arbetet startar under första veckan i september. 
- Med den nya råvattenledningen kommer vi kunna hämta råvattnet djupare ner i sjön. Detta innebär bland annat att vattentillgången blir säkrare vid eventuella utsläpp och dylikt, förklarar projektledare Alexander Björkegren, NAV.

Läs mer »

Klimatveckan_strå med text_2019

Träffa oss den 5 september under Klimatveckan

På torgdagen den 5 september kl. 10 - 15 finns vi på Stortorget i Nässjö för att samla in småel och batterier. Du kan också prata laddstolpar/stationer för elbilar med oss på torget den dagen. Klimatveckan hålls 4-11 september i hela Jönköpings län och självklart är NAV och Nässjö kommun med. Alla aktiviteter under Klimatveckan är tillgängliga för alla och kostnadsfria om inget annat framgår. Klimatveckans över 50 aktiviteter möjliggörs av långt över 100 arrangörer.

Här hittar du mer information om Klimatveckan och den 5 september »

Höststäda och återvinn 2019 16:9 puff

Höststäda och återvinn - insamling på fyra platser i kommunen

Plocka ihop vad du vill bli av med från vind, förråd och garage och återvinn med oss! I september kommer vi till flera orter och bygger upp tillfälliga avfallsgårdar. Kampanjen är ett flerårigt och uppskattat samarbete med Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning.

Läs mer »

Årsredovisning 2018 16:9

Hur gick det för NAV 2018?

Nu är årsredovisningen i tryckt format klar. Text, siffror och bilder varvas för att på ett förhoppningsvis positivt och enkelt sätt visa vad vi har åstadkommit under året.

Vill du se hur den ser ut? Se här »

Matavfall sorteras i bruna påsar i tätort och i gröna påsar på landsbygden

Brun eller grön påse till matavfallet?

Vi är glada över att vi kan erbjuda våra kunder att sortera ut sitt matavfall! Du som bor i tätort använder dig av de BRUNA papperspåsarna som slängs i ditt matavfallskärl. Bor du på landsbygd har du ett grönt kärl men sorterar ut matavfallet i de GRÖNA plastpåsarna. Det är olika bilar som kör i tätort och på landsbygd därför tar vi tillvara på matavfallet på olika sätt. De gröna påsarna är vanliga plastpåsar och får inte slängas i ditt kärl avsett för matavfall. För att allt i processen ska fungera är det viktigt att du använder det sorteringssätt som är bestämt i ditt område.  Tillsammans skapar vi livskvalitet!

Läs mer »

Från den 1 februari behöver du ett laddkort för att kunna ladda din elbil i någon av de offentliga laddstolparna i Nässjö Kommun.

Laddkort behövs från 1 februari när du ska ladda din elbil

Från den 1 februari 2019 kommer du behöva ett laddkort för att kunna ladda din elbil i de offentliga laddstolparna i Nässjö kommun.

Laddkortet kommer hem på ett par dagar och beställs på laddportal.park-charge.se. All betalning med laddkort sker i efterhand via e-postfaktura. 

Du kan även betala din laddning med betalkort. Då ska du scanna QR-koden vid ladduttaget. 

Läs mer »

Vatten

Förslag till ny vatten- och avloppsplan

I den kommunala vatten- och avloppsplanen finns en heltäckande och långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Nu finns ett nytt förslag till vatten- och avloppsplan framtagen och du har möjlighet att lämna dina synpunkter på den.  

Läs mer »

Bevattningsförbudet släpps

Nässjö Affärsverk lättar på bevattningsförbudet i Nässjö kommun

Nu upphör det gällande bevattningsförbudet i Nässjö kommun, men vi uppmanar till fortsatt sparsamhet. 
- Kombinationen av att bevattningsförbudets effekter minskar så här års samt att vi ser en viss återhämtning i våra yt- och grundvattentäkter gör att vi nu vågar släppa på bevattningsförbudet, säger Mattias Johnsson, VA-chef på NAV.

Läs mer »

Nässjökalendern 2019 puff 16:9

Nu kommer den... håll utkik

Nu närmar sig ett nytt år och tillsammans med Nässjö kommun har vi tagit fram en kalender för 2019. Du som har ett renhållningsabonnemang får kalendern i brevlådan. Du som inte har fått den hemskickad är välkommen att hämta ett exemplar i vår reception på Tullgatan 2 i Nässjö eller hos något av kommunens medborgarkontor alternativt på Stadsbiblioteket i Nässjö. 

Läs mer »

ladda elbilen

NAV säljer laddstationer

Nu tar NAV ytterligare ett kliv mot ett mer hållbart samhälle. Vi erbjuder laddstationer för laddning av elbilar vid arbetsplatser, i bostadsrättsföreningar och i hemmet. Oavsett om du vill du ha laddstationer där elen är kostnadsfri för användaren eller om du vill använda dig av ett betalsystem där man betalar för den el som används så har vi en lösning som passar.

Läs mer »

Klimatsmart puff bild 16:9

Utsortering av matavfall på landsbygden

Nu erbjuder vi klimatsmart avfallshantering även till dig som bor på landsbygden. Det innebär att du nu får möjlighet att sortera ut matavfall som sedan blir biogas/biogödsel – en bra insats för miljön. Införandet sker nu i höst 2018.

Läs mer om klimatsmart på landsbygden här »

bevattningsförbud i Malmbäck

Bevattningsförbud i hela Nässjö kommun

Från och med den 13 juli 2018 införs bevattningsförbud i hela Nässjö kommun. Anledningen till detta är det varma och torra vädret håller i sig och vi måste spara på vattnet för att säkerställa vattentillgången i händelse av vattenbrist i del eller delar av kommunen. Om vi försätts i en sådan situation måste möjligheten att tillhandahålla dricksvatten från andra delar av kommunen finnas.

Läs mer »

Gång- och cykelvägen på Järnvägsgatan breddas

Gång- och cykelväg till och från Resecentrum byggs om

På uppdrag av Nässjö kommun breddar vi gång- och cykelvägen på båda sidor av Järnvägsgatan i Nässjö.  Detta gör vi för att skapa en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister samt för att underlätta framkomligheten från stadens norra delar till Resecentrum.

Läs mer »

Gång- och cykelväg i Stadsparken i Nässjö

Avstängd gång- och cykelväg när lekplats byggs ut

På uppdrag av Nässjö kommun bygger vi nu ut lekplatsen i Stadsparken i Nässjö. Under tiden arbetet pågår är delar av gång- och cykelvägen nedanför lekplatsen avstängd. Alternativ väg har skyltats upp så att både gående och cyklister kan ta sig fram. 

Läs mer »

Martin Axeheim, SML fastigheter och Patrik Cantby, VD NAV, testar en av de fyra nya elplatserna på Almenäs.

NAV har byggt laddinfrastruktur på Almenäs köpstad

Genom ett samarbete mellan Nässjö Affärsverk (NAV) och SML fastigheter har Almenäs köpstad i Nässjö tagit ytterligare steg mot en hållbar köpstad. SML fastigheter har sedan tidigare satsat på solceller på taket på en av sina byggnader i området och på ett annat tak växer Sedum. Sedumväxterna har luftrenande egenskaper och binder koldioxid vilket ger minskad klimatpåverkan.

Läs mer om projektet »

Bild: Fallfrukt

Har du mycket fallfrukt i trädgården?

Så här års är det många som "höstar i trädgården", det är dags att klippa ner buskar, kanske slänga någon trädgårdsmöbel och sist men inte minst ta upp all den frukt som inte ätits upp eller blivit goda pajer, sylt eller saft. Nu tar vi emot fallfrukt och gör biogas av den. 

Läs mer om hur och var du lämnar din frukt »

Flicka i höstlöv 16:9

Höststäda och återvinn - på fyra platser i kommunen

Plocka ihop vad du vill bli av med från vind, förråd och garage och återvinn med oss! I september kommer vi till flera orter och bygger upp tillfälliga avfallsgårdar. Kampanjen är ett flerårigt och uppskattat samarbetet med Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning.

Läs mer om var och när vi kommer och vad du kan slänga här »

I centrala Nässjö finns i dagsläget parkeringar för elbilar på 3 platser; Stadshusets parkering, Parkeringen Oxen och Södra torget.

NAV är nominerade till Klimatpriset 2018

Klimatpriset är Jönköpings läns största och mest prestigefyllda pris. I år har ett 20-tal nomineringar kommit in på klimatsatsningar runt om i länet och Nässjö Affärsverk (NAV) är en av dem som blivit nominerade.  

Läs mer om nomineringen  »

Asfaltering

Nu asfalterar vi om i Nässjö med yttertätorter!

Nu drar vi igång asfalteringsarbeten i Nässjö med yttertätorter. Planen är att ett antal slitna gator ska få ny asfalt under vecka 23 - vecka 27 (etapp 1). Det kommer att bli lite stökigt vid de berörda vägarna då arbetet utförs men vi ber om din förståelse och visad hänsyn när du behöver passera områdena. Arbetet gör vi på uppdrag av Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning.

Här asfalterar vi om »

Vattenslang

Spara på vattnet!

Vi har haft en lång period med värme och torrt väder och det ser ut att hålla i sig. Våra vattenverk jobbar på högtryck när folk vattnar gräsmattor, fyller pooler, tvättar bilar med mera. I första hand ska dricksvattnet användas för mat, dryck och hygien. För att vi ska kunna säkerställa dricksvattenförsörjningen behöver vi alla hjälpas åt och använda sparsamt med vatten.

Läs mer »

Asfaltering

Nu asfalterar vi om i Nässjö med yttertätorter!

Nu drar vi igång asfalteringsarbeten i Nässjö med yttertätorter. Planen är att ett antal slitna gator ska få ny asfalt under vecka 23 - vecka 27 (etapp 1). Det kommer att bli lite stökigt vid de berörda vägarna då arbetet utförs men vi ber om din förståelse och visad hänsyn när du behöver passera områdena. 

Här asfalterar vi om »

Elledningar i skyn

Information om energiskatten

Från och med den 1 januari 2018, flyttas kostnaden för energiskatt från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura. Förändringen innebär att fakturan från NAV (din elnätsägare) blir något högre än tidigare, medan fakturan från din elleverantör, t ex Bixia, minskar med motsvarande summa.
Energiskatten flyttas helt enkelt från en faktura till en annan, men själva skatten förändras inte med anledning av detta. Din totala elkostnad förändras alltså inte.
Det är riksdagen som har beslutat att genomföra den här förändringen.

 

Läs mer »

I centrala Nässjö finns i dagsläget parkeringar för elbilar på 3 platser; Stadshusets parkering, Parkeringen Oxen och Södra torget.

Fler laddstolpar åt folket

I somras uppgraderades laddstolparna på Södra torget i Nässjö till snabbare laddare med stöd för så kallad semisnabb laddning. Nu satsar NAV på ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar i Nässjö kommun. Det planeras för ytterligare tio laddstolpar till i Nässjö, Bodafors, Forserum och Malmbäck.

Läs mer »

Kläder på streck puff 16:9

Textilinsamling för återbruk och återvinning

Återvinning ligger Nässjö Affärsverk varmt om hjärtat. I ett samarbete med Human Bridge samlar vi in kläder, skor och textiler som kan komma till nytta för någon annan – återbruk eller återvinning. Du hittar behållare där du enkelt lämnar dina grejer på Boda uppe på återvinningscentralen (plattan) bredvid container för brännbart.

Vad kan jag lämna? Läs mer här »

Markförlagd kabel

Har du synpunkter på elnätsförsörjningen i Nässjö?

Markförlagd kabel istället för luftledning, för tryggare drift och minskat behov av underhåll på elledningarna, är ett av förslagen som presenteras i samrådshandlingarna gällande förnyade tillstånd för elnätsförsörjningen i delar av Nässjö stad. Välkommen att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter. 

Läs mer »

Solceller

Vi är med i matchen. Är du?

#Solmatchen är en match som aldrig tidigare genomförts. Den handlar inte om taktik eller defensivt spel – utan i Solmatchen är det full offensiv från början. Medlemmarna i Klimatrådet utmanar nu Jönköpings läns företag och invånare att under ett års tid installera så mycket solel som möjligt. Matchen pågår till och med Klimatveckan 2018 som äger rum i september.

Läs mer »

prisförändringar för 2018

Prisförändringar inför 2018

Budgeten för 2018 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB respektive Nässjö Affärsverk Elnät AB. De avgifterna som kommer att påverkas av prisjusteringarna är de för fjärrvärme, renhållning och elnät. Avgiften för vatten och avlopp (VA) kommer att vara oförändrad trots att det kommer göras stora investeringar.

Totalt sett innebär prisförändringarna en höjning på 32 kr/månad för en normalvilla med fjärrvärme. För en eluppvärmd normalvilla handlar det om 37 kr/månad.

Läs mer »

Rådhusgatan visionsbild huvudnyhet

Visionsbild nya Rådhusgatan

Nu invigs Rådhusgatan i Nässjö!

Nu är arbetet med att snygga till Rådhusgatan, delen från Stortorget till Södra torget, klart. 

Detta har vi gjort: 100 år gamla vattenledningar har bytts ut,underhållsarbete på fjärrvärmerör har gjorts och nya rör för el och fiber har dragits. Gatan har fått ny beläggning med plattor och gatsten, nya träd har planterats, parkeringsplatser har skapats utmed vägkanten, nya cykelställ och ny fasadbelysning har monterats. 

Invigning av Rådhusgatan den 18 november

 

Läs mer »

vår monter på Bomäsan

Bomässan lockade många besökare

Under helgen den 10-12 november vart vi utställare på bomässan på Stinsen Arena i Nässjö. Det var tre dagar med många intressanta möten med stora som små.

Läs mer »

Höststäda och återvinn

Lyckad höstinsamling

2017 års höstinsamling i våra kransorter är avslutad och det var ett uppskattat inslag. Under fyra veckoslut besökte vi Forserum, Malmbäck, Bodafors och Anneberg. Totalt samlade vi in 4 ton farligt avfall, 6 ton elektronik och 19 ton metall! Nu pågår planeringen inför hösten 2018. Mer information om det när det närmar sig. Tillsammans skapar vi livskvalitet!

Läs mer »

Ängs vattenverk_reservtank 16:9

Vattenverket i Äng renoveras - för fortsatt trygga vattenleveranser

Projektet, som är ganska omfattande, innebär att nuvarande dricksvattenpumpar och ledningar i Ängs vattenverk byts ut. Parallellt med detta byts sättet för automation (övervakning) av våra processer ut till ett modernt och effektivt sätt, och anläggningen ansluts till tekniknät ”NAV VA” genom fiber. I projektet ingår även att renovera den stora vattenreservoaren.

Läs mer om projektet här »

Hansarp_Skärsboda puff 16:9

VA i Hansarp/Skärsboda

Planering av VA-utbyggnaden pågår för fullt med projektering, besiktningar och marklösen. Byggstart av ledningar är planerad till hösten 2017 med preliminär inkoppling sommar/ höst 2018.

Citynätet i Nässjö passar samtidigt på att lägga ner stomnät och anslutningsnät för fiber i området. Man lägger fram till tomtgräns och därefter gräver fastighetsägaren på den egna tomten.  För att anslutning till fiber ska kunna ske, krävs 20 beställningar av detta.

Läs mer »

Vattendroppar

Bli vattensmart!

Visste du att fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter? Det gångna året har varit ovanligt torrt och tillgången på grundvatten kommer troligtvis fortsatt att vara lågt även kommande år. Det är därför viktigt att vi hushåller med det vatten som finns. Följ tipsen om hur du sparar på vattnet och bli vattensmart!

Läs mer »

Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Anneforsvägen i Nässjö

Gång- och cykelväg utmed Anneforsvägen

Nu fortsätter vi utbyggnaden av gång- och cykelvägen utmed Anneforsvägen i Nässjö. Två etapper är redan klara och nu startar den tredje etappen som sträcker sig från Fridhemsgatan till Sporthallsrondellen. Arbetet startar måndagen den 22 maj och beräknas vara klart under vecka 34.

Läs mer »

Sandupptagning 16:9

Vårstädningen av våra gator är nu klar!

Varje år sopar och vårstädar vi gatorna i Nässjö kommun. Arbetet har flutit på bra och vi är nu klara med vårstädningen såväl inne i stan som i våra yttertätorter.

Läs mer »

Norra Alsberg 16:9

Nytt bostadsområde Norra Alsberg

Nu börjar det nya bostadsområdet Norra Alsberg ta form! Vatten och avlopp är i princip klart, arbetet med el- och fibernätet är i slutfasen. I gatorna grävs ”trädgropar” och förstärkningslager läggs på. Asfaltering sker efter sommaren, men gatorna ska vara farbara i slutet av maj.

Detta gör vi tillsammans; Nässjö Affärsverk (NAV), Citynätet i Nässjö och Nässjö kommun.

Läs mer »

Norra Alsberg huvudnyhet

Nu börjar nya bostadsområdet Norra Alsberg i Nässjö ta form!

Vatten och avlopp är i princip klart, arbetet med el- och fibernätet är i slutfasen. I gatorna grävs ”trädgropar” och förstärkningslager läggs på. Asfaltering sker efter sommaren, men gatorna ska vara farbara i slutet av maj.
Detta gör vi tillsammans; Nässjö Affärsverk (NAV), Citynätet i Nässjö och Nässjö kommun.

Avtal med två husbyggnadsfirmor har tecknats, bostadsrätter respektive mindre villor ska säljas. Villatomter släpps under maj månad.

 

Läs mer »

Blommor på Boda

Lämna synpunkter på avfallsplanen

En gammal kabeltrumma blir ett trädgårdsbord, ett avloppsrör blir en kruka och en galge blir en hängare för affischer. Hur tänker Nässjö kommun om återbruk? I avfallsplanen kan du läsa om detta och mycket mer.

Läs mer »

Kraftvärmeverket i Nässjö

Uppdaterade avtalsvillkor för fjärrvärme

Fjärrvärmelagens regler gällande vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla har ändrats och utvidgats och därför uppdateras avtalsvillkoren. De nya avtalsvillkoren börjar gälla den 1 juni 2017. Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram de nya villkoren.

Läs mer »

Trädgårdsarbete

Hämtning av trädgårdsavfall

När vårsolens strålar värmer är det många som tittar ut för att påta i sina trädgårdar. Men var gör du av ditt trädgårdsavfall? Gör som fler och fler väljer att göra - beställ tjänsten "Trädgårdsavfall" av oss. Med ett trädgårdskärl blir du enkelt av med trädgårdsavfall som löv, gräsklipp, ogräs och fallfrukt.

Läs mer »

Projekt spillvatten Havrida_1

Omläggning av spillvattenledning Havrida - Fredriksdal

Vi är nu klara med projekt omläggning av spillvattenledning Havrida – Fredriksdal. Arbetet har löpt på bra och följt tidplanen.

Vi tackar er som passerat vår arbetsplats för att ni anpassat hastigheten!

Läs mer »

Vattendroppar

Bli vattensmart!

Visste du att fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter? Det gångna året har varit ovanligt torrt och tillgången på grundvatten kommer troligtvis fortsatt att vara lågt även kommande år. Det är därför viktigt att vi hushåller med det vatten som finns. Följ tipsen om hur du sparar på vattnet och bli vattensmart!

Läs mer »

Gran med kula 1600x900

Information till dig som beställt hämtning av din julgran

Nu har vi påbörjat hämtning av granarna hos dig som beställt detta.

Granen ställer du vid tomtgränsen. Granen ska vara ”naken och avklädd”, inget pynt eller liknande får vara kvar, och den får inte ligga i plastsäck.

Granar från kunder i Nässjö, Bodafors och Forserum hämtas under den 16 – 18 januari. Boende på övriga platser i kommunen ställer ut granen vid tomtgränsen och kärlet, så tas den med i vanliga sopbilen under vecka 3 – 4.

Läs mer »

Almanacka 2017

Nytt år - ny almanacka!

Nu närmar sig ett nytt år och tillsammans med Nässjö kommun har vi tagit fram en almanacka för 2017. Du som har ett renhållningsabonnemang får almanackan i brevlådan. Du som inte har fått den hemskickad är välkommen att hämta ett exemplar i vår reception på Tullgatan 2 i Nässjö eller hos något av kommunens medborgarkontor alternativt på Stadsbiblioteket i Nässjö. I almanackan hittar du matnyttig information för dig som lever och bor i kommunen. Där finns också tips som rör dig som är fastighetsägare.

Läs mer »

Arbetet på Rådhusgatan

Vi har bytt ut 100 år gamla ledningar på Rådhusgatan!

Nu är arbetet med att byta ut de 100 år gamla vatten- och avloppsledningarna i Rådhusgatan i Nässjö avslutat och gatan har fått en provisorisk asfalt. 

Läs mer »

NAVs kraftvärmeverk

Prisförändringar inför 2017

Under 2017 sker en del prisförändringar för NAVs tjänster. Avgiften för fjärrvärme kommer att vara oförändrad men för vatten och el blir det en höjning från årsskiftet. När det gäller renhållningsavgiften föreslås en höjning, men det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige.  

Läs mer »

Bild: Snöröjning Sörängsvägen

Snöröjning - hur funkar det?

Blir det en kall vinter, blir det mycket snö? Vem kan veta? Hur tänker vi, vilka beslut fattar vi kring snöröjningen och framför allt: Vad gör vi när det snöar eller blir halt i Nässjö kommun?

Läs mer »

Ombyggnation av Södra torget

Vi bygger om och förnyar Södra torget - för framtiden!

Ombyggnationen av Södra torget har pågått sedan april men nu är arbetet så gott som klart. Det som återstår är planteringen av träden som beräknas göras i början av november.

Läs mer »

Karta - gång- och cykelväg utmed Anneforsvägen

Gång- och cykelväg utmed Anneforsvägen

På uppdrag av Nässjö kommuns tekniska serviceförvaltning har vi arbetat med utbyggnaden av gång- och cykelvägen utmed Anneforsvägen, etappen strax efter korsningen i höjd med Björnbärsvägen fram till korsningen vid Fridhemsgatan. Nu är gång- och cykelvägen samt vägen asfalterad och arbetet är så gott som klart bortsett från att målning av vita väglinjer återstår. 

Läs mer »

Egen brunn

Har du egen/enskild brunn?

Har du egen/enskild brunn? Om du får problem tillgången på vatten är det Höglandets Räddningstjänstförbund som du ska kontakta för hjälp. Se www.raddningstjansten.com

Läs mer »

Skorstenen på Höglandssjukhuset i Nässjö monteras ner

Skorstenen på Höglandssjukhuset i Nässjö monteras ner

Som ett landmärke har den stått i många år i Ingsbergsområdet och pekat upp mot skyn. Men efter att ha varit oanvänd en längre tid monteras skorstenen på Höglandssjukhuset i Nässjö ner.

Läs mer »

Storesjön sommar 16:9

Sommar, sol, och kanske båt?

Hjälp oss att ta hand om vattnet i Spexhultasjön och Storesjön, sjöar där vi hämtar vårt dricksvatten. Boende och besökare i området runt sjöarna och dess vattendrag har särskilda regler att följa. Nu i sommartid ligger väl närmast till hands att komma ihåg att trafik med motorbåtar eller andra motorfordon i sjöarna generellt inte är tillåtet. Undantag gäller för båt med fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin. För Storesjön gäller dessutom max 8 hk.

Läs mer »

Trädgårdspool

Fylla eller tömma poolen?

Innan du fyller eller tömmer din pool vill vi ge dig några tips! Tänk på att det går åt mycket vatten och tar lång tid att fylla upp en pool. Innan du börjar bör du kontrollera att det inte finns några rekommendationer att spara på vattnet i kommunen. Vattenslangen ska hållas över vattenytan under hela påfyllningen. Annars kan det finnas en risk för att förorenat vatten hamnar i dricksvattenledningarna.

Läs mer »

Kortbetalning på Boda Avfallsanläggning

Kortbetalning på Boda Avfallsanläggning

För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna i stort sett alla typer av grovavfall. Men ska du  slänga impregnerat virke, t ex från en altan eller gamla tryckimpregnerade slipers så tar vi ut en avgift. Kanske hör du till dem som inte har kontanter i plånboken? För att göra det lite enklare för dig kan du nu betala med kort på Boda Avfallsanläggning.

Läs mer »

Grävarbete

Begränsad framkomlighet på Queckfeldtsgatan i Nässjö

Till och med v.22 arbetar vi med underhåll av fjärrvärmenätet utmed Queckfeldtsgatan i Nässjö. Detta innebär att framkomligheten på Queckfeldtsgatan, vid viadukten, kommer att vara starkt begränsad. Vi ber om överseende med de eventuella trafikproblem detta medför.

Läs mer »

Grusupptagning 2016

Vårens sandupptagning är nu klar!

Varje år sopar och vårstädar vi gatorna i Nässjö kommun. Arbetet har flutit på bra och vi är nu klara med vårstädningen såväl inne i stan som i våra yttertätorter.

Läs mer »

Ombyggnation av Norrbodavägen

Vi förnyar Norrbodavägen!

Nu bygger vi om och förnyar Norrbodavägen i Nässjö, sträckan mellan Aspelundsgatan och Skungelidsvägen. Bland annat ska en ny gång- och cykelväg anläggas. Arbetet startar i maj.

Läs mer »

Grusupptagning 2016

Vårstädning!

Varje år sopar och vårstädar vi gatorna i Nässjö kommun. Vid bra väder tar det cirka 6-8 veckor att sopa upp sanden och gruset på våra totalt 25 mil långa gator och 10 mil gång- och cykelvägar. 

Läs mer »