Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fakturor

Vi är medvetna om att våra fakturor ibland är svåra att förstå. Det beror delvis på att vi fakturerar många tjänster på samma faktura. På det sättet kan vi minska kostnaderna och du får färre fakturor att hålla reda på. Här försöker vi reda ut begreppen.

Varför får jag två fakturor?

Tänker du, som många andra, att du har ett elavtal och en elleverantör? För att lampan ska lysa hemma hos dig krävs det två typer av avtal; ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal.

I Nässjö stad är det Nässjö Affärsverk som äger elnätet och från oss får du faktura för ledningarna som elen transporteras i, elmätaren och energiskatt. Du tecknar ett elhandelsavtal med den elleverantör som du vill ha och därifrån får du en faktura för elen som du använder.

Vid en flytt bryts det elhandelsavtal som du har om du inte önskar annat. Läs mer om hur flyttar hanteras här.

Vart vänder jag mig med frågor?

Kundservice sept 2016

Om du har synpunkter eller vill ha hjälp med att tolka fakturan, är du välkommen att ringa till vår
Kundservice på 0380-51 70 00.

Hur och när läses mina olika mätare av?

Elmätaren läses av automatiskt varje månad, vilket gör att du alltid får en exakt faktura på det du har förbrukat. Detsamma gäller fjärrvärmen.

Vattenmätaren läser du själv av minst en gång om året. Registrera din förbrukning under "Mina Sidor". Vi skickar även ett självavläsningskort till dig, du fyller i kortet efter anvisningarna och skickar det till oss. 
Efter avläsningen gör vi en definitiv faktura där vi justerar den preliminärt fakturerade förbrukningen.

Vad händer om jag betalar för sent?

Om du inte betalar i tid lägger vi på dröjsmålsränta på nästa faktura, referensränta plus 8%. Ca 10 dagar efter förfallodatum skickar vi en påminnelse till dig. Påminnelsavgiften, 60 kr, läggs på din nästa faktura. Efter ytterligare 10 dagar skickar vi ärendet till det inkassobolag vi anlitar. Då tillkommer ytterligare kostnader. Betalar du inte då heller riskerar du att vi stänger av elen, värmen och/eller vattnet. Ärendet kan också lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten, vilket resulterar i en betalningsanmärkning samt ytterligare kostnader.

Hur betalar jag?

Våra fakturor ska betalas till vårt bankgironummer: 5068-0586