Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Illustration garagenedfart med spygatt

Om dag- och dräneringsvatten

Här hittar du informationsmaterial om hur du som fastighetsägare på bästa sätt kan ta hand om dagvatten (regnvatten och smältvatten) och dräneringsvatten (grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning).

För att skydda din fastighet och minimera risken för översvämning är det viktigt att ha koll på att ledningar är rätt kopplade och att rännor, brunnar och annat är rensade, hela och fungerar. 

 

 

Hängränna

Läs gärna mer i vår informationsbroschyr!