Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Illustration farligt avfall

Farligt Avfall

Till farligt avfall räknas bland annat:

  • Färger, lacker, lim, spackel, lösningsmedel, sprayer (även tomma flaskor),
  • Oljerester, smörjfetter, kylarvätska, fotogen, syror
  • Bekämpnings- och träskyddsmedel
  • Lysrör, glödlampor, lågenergilampor samt batterier

Var lämnar jag farligt avfall?

Du lämnar farligt avfall i miljöstationen på Boda Avfallsanläggning. Avfallet ska lämnas i täta och hela emballage, märkta med rätt innehåll.

Farligt avfall ska hanteras rätt!

Möjligheten att ta hand om avfall eller återanvända det utvecklas hela tiden, så det är viktigt att vi fortsätter att sortera så bra som möjligt för att inte skada vår miljö. NAVs uppgift är att samla in det farliga avfallet från hushåll i Nässjö kommun. Vi skickar det sedan till specialiserade anläggningar runt om i landet för bearbetning och omhändertagande.

Farligt avfall ska hanteras rätt för att inte skada människor, djur och natur. Det är ett långsiktigt och för framtiden viktigt arbete att arbeta med omhändertagande av farligt avfall.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?