Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Regler för renhållning i Nässjö kommun

Vacker grusväg i försommartid

Bild från Torpön

Varje kommun har ansvar för omhändertagande av hushållsavfall. I fullmäktige fattas beslut om varje kommuns egna lagar och regler kring detta. Dokumentet som styr hantering av hushållsavfall kallas ofta för Renhållningsordning.

NAV ansvarar i Nässjö kommun

I Nässjö har kommunen delegerat ansvar för omhändertagande av hushållsavfall till NAV. Vi ska på bästa sätt, kostnadseffektivt och på ett miljövänligt sätt och enligt kommunens renhållningsordning ta hand om allt avfall från hushåll.

Dokumenten som styr verksamheten

Det har under 2012 fattats beslut om en Avfallsplan som ger ramverket och inriktning för dagens och framtidens avfallshantering i Nässjö kommun. Dokumentet som vi länkar till är mycket stort och omfattande med många bilagor.

Vi följer också kommunens Renhållningsföreskrifter från 2009-10-01 som berör oss och alla kommuninvånare som har hushållsavfall.

Systemet i Nässjö bygger på att vi på frivillig väg samlar in så mycket matavfall som möjligt från hushåll och näringsidkare i kommunen. 
Läs mer om detta under "Klimatsmart Avfallshantering".

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?