Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Klimatsmart Avfallshantering

Illustration påsar för avfall

I Nässjö kommun kan du välja om du vill sortera ut matavfall från brännbart avfall

Att vara Klimatsmart i Nässjö kommun är billigare än att slänga allt avfall från hushållet i ett och samma kärl. Med avtal för klimatsmart får du ett grått kärl på tomten, där du lägger påsar med matavfall. I det gröna kärlet som du redan har, lägger du det brännbara avfallet. Kanske behövs ett mindre kärl för det brännbara, eftersom man ofta har mer matavfall än man tror. Då kan du kanske byta till ett mindre kärl, kontakta Kundservice. 

 

Påsar? Tänk på att vi har både stora och små!

Bild

SMÅ - För ditt matavfall

Behöver du nya papperspåsar för ditt matavfall under diskbänken? 
Du tar så många du behöver i ditt hushåll. Här kan du hämta dessa:

Nässjö
Tullgatan 2, NAVs kontor
Boda Avfallsanläggning 
Medborgarkontoret

Anneberg   -    Medborgarkontoret
Bodafors   -   Medborgarkontoret
Flisby   -   Flisby AB, Syredavägen
Forserum   -   Medborgarkontoret
Malmbäck   -   Medborgarkontoret
Sandsjöfors   -   Sandsjöfors Livs, Patriksvägen 2
Stensjön   -   Barkös Handel, Svalövägen 11

Bild

STORA - För ditt kärl

Insatssäckar är frivilligt att använda i kärlet utomhus av den som vill minimera lukt på sommaren och risken för att matavfall fryser fast vid minusgrader. Varje hushåll får 26 säckar per år. Det enda du behöver göra är att uppge din adress när du hämtar insatssäckarna.
Insatssäckar hämtar du på följande ställen:
 
Nässjö 
Tullgatan 2, NAVs kontor
Boda Avfallsanläggning 
Medborgarkontoret

Anneberg   -    Medborgarkontoret
Bodafors   -   Medborgarkontoret
Forserum   -   Medborgarkontoret
Malmbäck   -   Medborgarkontoret

 

Bakgrund till Klimatsmart i Nässjö

Flicka med förstoringsglas

Nässjö kommuns inriktning är att styra mot en mer miljövänlig hantering av avfall. Det formella dokumentet som anger rutiner och lokala regler för hantering av hushållsavfall kallas Avfallsplan. Avfallsplanen innehåller en handlingsplan med mål som kommunen tillsammans med NAV arbetar med 2012 – 2016 för att utveckla och förbättra avfallshanteringen i Nässjö kommun. Vidare beskriver Avfallsplanen hur Nässjö kommun och NAV hanterar samtliga avfallsslag i kommunen. Därutöver ingår en miljöbedömning på uppsatta lokala mål gentemot regeringens miljömål.

Under 2012 fastställdes nu gällande Avfallsplan. Dokumentet som vi länkar till är mycket stort och omfattande. 

Aktuella Renhållningsföreskrifter gäller från 2009-10-01 och är regelverket för ansvar mellan Nässjö kommun, NAV och varje kommuninvånare.

Så gör vi i Nässjö 

Här på vår hemsida kan du som är privatkund, fastighetsägare eller företagare kunna läsa om vad som berör dig. Särskilda regler gäller för bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Har du frågor är du välkommen kontakta

Hans Johansson

Chef Renhållning, Tf Chef Entreprenad
Tel: 0380-51 70 70
Skicka e-post till: Hans Johansson

 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?