Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAVs Ledningsgrupp och Kontaktuppgifter

Postadress Besöksadress Huvudkontor
Nässjö Affärsverk AB
571 80 NÄSSJÖ
Nässjö Affärsverk AB
Tullgatan 2
571 32 NÄSSJÖ

Kontaktpersoner

Patrik Cantby

VD Nässjö Affärsverk AB | VD Nässjö Affärsverk Elnät AB | VD Citynätet
Tel: 0380-51 71 01
Skicka e-post till: Patrik Cantby

 
Christian Skenberg

Ekonomichef | Vice VD Nässjö Affärsverk AB
Tel: 0380-51 70 20
Skicka e-post till: Christian Skenberg

 
Maria Lund

Chef Energi
Tel: 0380-51 70 51
Skicka e-post till: Maria Lund

 
Lennart Pamp

Chef Elnät
Tel: 0380-51 70 55
Skicka e-post till: Lennart Pamp

 
Alexander Björkegren

Chef Vatten och Avlopp
Tel: 0380-51 71 37
Skicka e-post till: Alexander Björkegren

 
Hans Johansson

Chef Renhållning
Tel: 0380-51 70 70
Skicka e-post till: Hans Johansson

 
Johanna Löfström

Chef Kommunikation och marknad
Tel: 0380-51 71 10
Skicka e-post till: Johanna Löfström

 
Thommie Motin

Chef Verksamhetsutveckling och IT
Tel: 0380-51 70 37
Skicka e-post till: Thommie Motin

 
Björn Wenström

Verksamhetschef Citynätet
Tel: 0380-55 78 83
Skicka e-post till: Björn Wenström