Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Flicka med höstlöv

Priser

Här har vi sammanställt gällande prislistor för år 2018 och 2019. Klicka på länkarna i menyn till vänster för att ta dig vidare till priser för respektive område. 

Från och med den 1 januari 2019 höjer vi avgifterna för fjärrvärme (2%), vatten och avlopp (3%) samt elnät (5%). 

Riksdagen har beslutat att energiskatt på el för 2019 blir 34,7 öre/kWh (43,48 öre/kWh inklusive moms).

Höjningen för fjärrvärmen beror på ökade bränslepriser där vi har brist på bränsle i hela branschen efter den kalla vintern 2017-2018 och extrem torka sommaren 2018. På VA-sidan finns ett fortsatt stort behov av framtida underhåll och investeringar. Elnätsavgiften höjs som en direkt följd av att Eon höjer priserna på det överliggande nätet. 

För avgifter för tjänster som ej framgår i våra ordinarie prislistor och taxor hänvisar vi till följande prislista

 

Där hittar du priser för t ex avstängningar och timpriser för utförda arbeten efter beställning till NAV.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?