Sök
Sök
Vy över Storesjön

Vår dricksvattentäkt för Bodafors

Vi gillar nöjda kunder!

Fjärrvärme - bekvämt och miljövänligt
Hör av dig till oss om du också vill bli en nöjd kund!

Budgeten för 2021 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet.
- Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under åren 2021–2023 uppgå till ca 379 miljoner kronor. Stora delar av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten (173 miljoner kronor) samt fjärrvärmeverksamheten (70 miljoner kronor), säger Tommy Broholm, ordförande i NAVs styrelse.

Arbetet med en reservvattentäkt för Nässjö pågår och nu är det dags för ett kompletterande samråd. Planen är att Storesjön ska användas som reservvattentäkt till Nässjö, samtidigt som Nässjös befintliga vattentäkt, Spexhultasjön, blir reservvattentäkt för Bodafors. NAV vill även säkerställa möjligheten att i ett framtida perspektiv använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. Samrådet pågår till och med den 10 januari 2021.

Nu och en tid framåt utför NAV, tillsammas med vår underentreprenör, arbete med vatten & avlopp i arbetsområde Södergården. Det innebär att sträckan mellan Vattenverket på Vattenverksgatan, Spexhultsvägen till Kvarntorpsrondellen (se svart linje på bilden) är en byggarbetsplats och avstängd för allmänheten tills arbetet är slutfört. Vi har förstått att det är en del som promenerar in på arbetsområdet på Vattenverksgatan genom skogspartiet med mera.
Vi ber alla respektera att det är avstängt och ej tillåtet att vistas där.

Snabbare laddare

Under sommaren och hösten 2018 har vi satt upp fler laddstolpar i Nässjö kommun. Investeringen har genomförts med hjälp av pengar från klimatklivet som beviljats av Naturvårdsverket.

Där vi har satt upp laddstolpar får du parkera och ladda gratis under fram till den 1 februari 2019, därefter betalar du för den el som du tankar till en kostnad av 2,50 kr/kWh.