Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Vattenskyddsområde Storesjön (Bodafors)

Storesjön vy över

Sedan många år är Storesjön Bodafors vattentäkt. Kommunfullmäktige fastslog i maj 2014 att sjön och det närliggande området är ett vattenskyddsområde. Det innebär att boende i området måste tänka på vissa saker för att skydda sjön som vattentäkt. 

Skyddsföreskrifter

Se Skyddsföreskrifter gällande vattenskyddsområde för Storesjön Bodafors vattentäkt i bifogat dokument.

 

Vad innebär ett vattenskyddsområde för dig som bor i närområdet?

Storesjön broschyr sid 1

Vi har tagit fram en broschyr med information om just detta. Vad gäller till exempel avseende uppställning och skötsel av fordon, fordonstrafik och båtar, schaktning och grävningsarbeten?

Broschyren kan du ladda ner här.

 

 

Vill du veta mera?

Mattias Johnsson

Chef Vatten och Avlopp
Tel: 0380-51 71 35
Skicka e-post till: Mattias Johnsson

 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?