Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vattenskyddsområde Spexhultasjön (Nässjö)

 

Bild

Sedan många år är Spexhultasjön Nässjö tätorts vattentäkt. Länsstyrelsen fastslog i december 2004 att sjön och det närliggande området är ett vattenskyddsområde. Se karta på sista sidan i broschyren, som visar vattenskyddsområdet. Det innebär att boende i området måste tänka på vissa saker för att skydda sjön som vattentäkt.

 

Spexhultasjön skyddsbestämmelser