Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vattenläckor

NAV jobbar fortlöpande med att hitta större och mindre vattenläckor.

Läcksökning med toppmodern utrustning

Under våren 2015 investerade vi i ny teknik som underlättar sökning av vattenläckor avsevärt. Vi kan nu hitta och laga framtida vattenläckor snabbare för bättre service!

Traditionell sökning av vattenläckor

Genom åren har vi fått leta efter vattenläckor med hjälp av ögon och öron tillsammans med stor portion erfarenhet av hur läckor och våra olika ledningsnät beter sig.

Vattenläcka_läckande gammalt rör

De enkla vattenläckorna upptäcks med en gång; det flödar vatten på någon gata och någon slår larm på direkten. Men de svåra kan vi få leta efter länge. Vattnet från ledningsnätet söker sig ner i en bäck, en dagvattenledning eller försvinner helt enkelt bara ner i marken. Få anar att det läcker ut mängder med prima dricksvatten. Men vi vet, för vattenförbrukningen stiger oförklarligt på någon ort. Då vidtar ett drygt arbete med att nattetid göra avstängningar, lyssna i ledningarna och tillämpa andra gamla knep för att hitta läckan. 

Du kan hjälpa till

Du kan hjälpa till genom att vara uppmärksam på exempelvis susande ljud från dina vattenledningar i ditt hus. Har du framför allt ett äldre hus med galvade- eller kopparledningar, kan ljud från läckor i ditt eget hus eller det allmänna ledningsnätet höras som ett sus, särskilt om du lyssnar nära vattenmätaren.

Du kan också hjälpa oss genom att meddela om du upplever sänkt tryck i dina ledningar. Trycksänkning kan bero på flera orsaker, men kan vara ett tecken på läckage.

Givetvis vill vi gärna att du hör av dig om du ser vatten som trycker upp i gator, slänter eller grönområden.

Vi är tacksamma för tips! Besök oss på Tullgatan 2, eller hör av dig på tel. 0380-51 70 00.  Du kan även ringa om du ser akuta händelser efter ordinarie arbetstid. Du kopplas då vidare till SOS Alarm.

 

Vi tar hjälp av modern teknik

Bild: Utrustning för läcksökning

Vi har investerat i ny utrustning. När vi misstänker en läcka placerar vi ut dessa små manicker i ledningsnätet i det aktuella området. Utrustningen samlar in mätvärden och data under natten och dagen efter kan vi i princip köra runt, hämta in data och sedan analysera om en läcka kan finnas i ett område. Men våra erfarna medarbetare kommer även med ny teknik att behöva lyssna och kanske stänga ventiler för att identifiera exakt var eventuella läckor finns. Vår förhoppning är iallafall att denna utrustning ska vara till mycket god hjälp för att snabbare hitta, kunna laga och åtgärda brister i vårt ledningsnät.

Läckan måste lagas...

Sen återstår ju det stora jobbet ändå; att laga vattenläckan, vilket oftast tar minst ett par timmar.

Vi avgränsar den läckande vattenledningen genom att stänga ventiler så nära den trasiga ledningen som möjligt. Det kan innebära att fastighetsägare blir utan vatten under tiden reparationsarbetet pågår. Därefter friläggs den trasiga ledningen för att kunna lagas. Antingen sätts en muff över den trasiga biten, eller så får en längre sträcka av ledningen bytas. Därefter kan vi släppa på vattnet igen. Slutligen ska schaktmassor läggas tillbaka. 

Brunt vatten och luft kan förekomma i kranar efter en vattenläcka i ett område. Spola en stund i kallvattenledningarna så försvinner det. 

Asfaltering

Detta moment görs ofta långt senare, då det samkörs med andra asfalteringsarbeten. Det kan ta från några veckor till flera månader innan det blir gjort. Det beror på årstiden, hur planeringen ser ut och hur mycket vi har fått gräva. Ibland vill vi att marken ska få sätta sig ordentligt efter att den har varit uppgrävd. 

Bilden nedan visar en akut vattenläcka vid Gamlarpsvägen i december 2014.

Bild: Lagning av vattenläcka