Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Servisanmälan

 

Bild

Önskar du ny anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Nässjö kommun anmäler du detta genom en Servisanmälan, som lämnas till NAV. En anmälan ska också göras om du vill göra någon form av ändring av en befintlig anslutning. Kontakta oss gärna om du har frågor!

 

 

Efter anmälan fattas beslut om anslutning kan ske och vid godkännande lämnas pris och leveranstid av NAV.