Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vatten- och avloppsplan

Kommunfullmäktige antog den 26 september 2019 en ny VA-plan (Vatten- och avloppsplan) för Nässjö kommun.

VA-planen beskriver hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas i de olika delarna av kommunen. Bland annat har kommunen bedömt i vilken omfattning man behöver ordna gemensamt vatten- och avlopp där detta idag saknas.

I och med att VA-planen antogs beslutade kommunfullmäktige också att gemensam VA-lösning behöver ordnas för områdena Sjölund/Klinten (Fredriksdal) och Vareviken (Bodafors). Utbyggnaden vid Sjölund/Klinten ska vara klar senast 2021 och Vareviken senast 2023.

Antagen VA-plan