Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

VA i Sjölund/Klinten

Nu arbetar vi med planeringen för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området Sjölund/Klinten. Utbyggnaden beräknas vara klar för inkoppling till våren 2022.

Kontaktuppgifter: 
Projektledare:
Felix Petersén, tel 0380-51 71 39, mail felix.petersen@nav.se

Projektadministratör:
Gunilla Fransson tel 0380-51 70 35, mail gunilla.fransson@nav.se

Aktuellt: Dokument:

Information 2021-01-14

Under vecka 3 kommer utbyggnadsprojektet av kommunalt vatten och avlopp till Sjölund/Klinten att sätta igång. Projektet kommer att påbörjas vid korsningen mellan Sjövägen och Cirkelvägen, och sedan fortsätta ner mot Bryggstigen. Mellan vecka 3 och vecka 6 kommer Sjövägen (sträckan mellan Cirkelvägen och Bryggstigen) att vara delvis eller helt avstängd. Under denna period är det möjligt att köra runt Fredriksdalasjön via länsväg 836 och länsväg 826, se bifogad vägsträcka.

application/pdf Väg runt sjön (2,29 MB)

Informationsbrev 2020-12-10

Informationsbrevet innehåller kort information kring framfarten gällande utbyggnaden av det kommunala VA-nätet i Sjölund/Klinten.

Informationsmöte 2020-01-14

Inför VA-utbyggnaden i Sjölund/Klinten, Fredriksdal har ett första informationsmöte hållits. Minnesanteckningar från mötet samt presentationerna från Nässjö Affärsverk och Nässjö kommun finns nedan.

Under projektets gång kommer du fortlöpande att hitta information på NAVs hemsida.

Uppdaterat 2020-01-17

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Minnesanteckningar (13,91 kB)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation NAV (9,09 MB)