Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

VA i Sjölund/Klinten

Nu arbetar vi med planeringen för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området Sjölund/Klinten. Utbyggnaden beräknas vara klar för inkoppling till våren 2022.

Kontaktuppgifter: 
Projektledare:
Felix Petersén, tel 0380-51 71 39, mail felix.petersen@nav.se

Projektadministratör:
Gunilla Fransson tel 0380-51 70 35, mail gunilla.fransson@nav.se

Aktuellt: Dokument:

Information 2021-06-14

Glädjande nyheter! Vi har nu äntligen kommit överens om alla ledningsrätter och har därmed möjlighet att fortsätta projektet under 2021. Då vi inte har vetat när ledningsrätterna skulle vara färdigställda, har vi planerat in ett mellanprojekt (där vi lägger om VA-ledningar i en väg) och därför kommer det att dröja lite innan vi kan påbörja arbetet i Sjölund/Klinten.

Vår planering ser ut så här (OBS att planeringen är preliminär och kan komma att ändras):

Vecka 35-39: Förläggning av VA-ledningar i vattendrag vid lågt vattenflöde
Vecka 40-45: Vi lämnar Sjölund/Klinten för att färdigställa mellanprojektet
Vecka 46-> : Påbörjas förläggning av VA-ledningar i Klinten ->Sjölund

Alltså kommer inga arbeten att påbörjas förrän i september, och arbeten kommer att pågå höst/vinter 2021/2022. Under tiden vi lägger ledningarna i Klinten->Sjölund kommer vägen att vara helt avstängd vid arbetsområdet. Vi kommer att anordna provisoriska parkeringar när arbetsområdet hindrar infarter till fastigheter.

Mer information om provisoriska parkeringar, trafikomledningar, tider m.m. kommer framöver.

Information 2021-04-19

Vi har, som tidigare kommunicerats, fortfarande inte kommit överens med samtliga fastighetsägare, och detta ärende ligger just nu hos Lantmäteriet för bedömning. Vi har i dagsläget ingen information när vi kan fortsätta arbetet, och har därför stoppat projektet på obestämd framtid för att invänta Lantmäteriets utfall. Det är också viktigt för er att ha i åtanke att Lantmäteriets beslut också kan överklagas, och vid en sådan överklagan skickas ärendet till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Det kan då medföra att det kan dröja en längre tid innan vi kan återuppta arbetet.

Förhoppningsvis får vi ett utfall från Lantmäteriet i slutet av april, och sedan har beslutet 4 veckors överklagandetid, och tidigast efter det kan vi sätta upp en ny tidplan för projektet.

Denna information påverkar inte er fastighetsägare på Bryggstigen, då ert VA-system ligger separat från Sjölund/Klintens VA-system.

Vi kommer att höra av oss så fort vi har mer information att delge i ärendet.

Information 2021-01-14

Under vecka 3 kommer utbyggnadsprojektet av kommunalt vatten och avlopp till Sjölund/Klinten att sätta igång. Projektet kommer att påbörjas vid korsningen mellan Sjövägen och Cirkelvägen, och sedan fortsätta ner mot Bryggstigen. Mellan vecka 3 och vecka 6 kommer Sjövägen (sträckan mellan Cirkelvägen och Bryggstigen) att vara delvis eller helt avstängd. Under denna period är det möjligt att köra runt Fredriksdalasjön via länsväg 836 och länsväg 826, se bifogad vägsträcka.

application/pdf Väg runt sjön (2,29 MB)

Informationsbrev 2020-12-10

Informationsbrevet innehåller kort information kring framfarten gällande utbyggnaden av det kommunala VA-nätet i Sjölund/Klinten.

Informationsmöte 2020-01-14

Inför VA-utbyggnaden i Sjölund/Klinten, Fredriksdal har ett första informationsmöte hållits. Minnesanteckningar från mötet samt presentationerna från Nässjö Affärsverk och Nässjö kommun finns nedan.

Under projektets gång kommer du fortlöpande att hitta information på NAVs hemsida.

Uppdaterat 2020-01-17

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Minnesanteckningar (13,91 kB)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation NAV (9,09 MB)

 

 

application/pdf Vem gör vad (247,86 kB)

application/pdf Servisanmälan (480,00 kB)

application/pdf NAVs checklista (582,03 kB)

application/pdf LPS-backventil (192,45 kB)

application/pdf Info vattenmätare (2,63 MB)