Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Utökning av vattentäkt i Stensjön

Bakgrund

Nässjö Affärsverk AB (NAV) är huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom Nässjö kommun. NAV har för avsikt att utöka vattentäkten i Stensjön, detta på grund av att områdena Skärsboda/Hansarp pekats ut av Nässjö kommun som omvandlingsområde för kommunalt VA (ca 75 fastigheter ska anslutas).

Samråd

Syftet med samrådet är att alla som berörs av en planerad verksamhet, i ett tidigt skede ska få möjlighet att påverka kommande beslut och lämna upplysningar som NAV kan ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.

Se bifogad fil med information/underlag för samråd.

                       

Vill du ha ytterligare information

Vill du ha ytterligare information, ställa frågor och framföra synpunkter, förslag och invändningar är du välkommen kontakta

Åsa Stenvall VA-ingenjör NAV
Telefon: 0380-51 71 36
Epost: asa.stenvall@nav.se

Niklas Ekstrand Hydrogeolog Sweco
Telefon: 036-15 18 46
Epost: niklas.ekstrand@sweco.se

Niklas hjälper NAV vid upprättande av ansökan. Du är också välkommen att lämna allmänna upplysningar om förhållanden i omgivningen eller annat, som vi bör ta hänsyn till i vår fortsatta planering. Vi vill ha dina synpunkter senast den 2018-09-01.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?