Sök
Sök

Utökning av vattentäkt i Stensjön

Bakgrund

Nässjö Affärsverk AB (NAV) är huvudman för den allmänna dricksvattenförsörjningen inom Nässjö kommun. NAV har för avsikt att utöka vattentäkten i Stensjön, detta på grund av att områdena Skärsboda/Hansarp pekats ut av Nässjö kommun som omvandlingsområde för kommunalt VA (ca 75 fastigheter ska anslutas).

Samråd

Syftet med samrådet är att alla som berörs av en planerad verksamhet, i ett tidigt skede ska få möjlighet att påverka kommande beslut och lämna upplysningar som NAV kan ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.

Se bifogad fil med information/underlag för samråd.

                       

Vill du ha ytterligare information

Vill du ha ytterligare information, ställa frågor och framföra synpunkter, förslag och invändningar är du välkommen kontakta

Åsa Stenvall VA-ingenjör NAV
Telefon: 0380-51 71 36
Epost: asa.stenvall@nav.se

Niklas Ekstrand Hydrogeolog Sweco
Telefon: 036-15 18 46
Epost: niklas.ekstrand@sweco.se

Niklas hjälper NAV vid upprättande av ansökan. Du är också välkommen att lämna allmänna upplysningar om förhållanden i omgivningen eller annat, som vi bör ta hänsyn till i vår fortsatta planering. Vi vill ha dina synpunkter senast den 2018-09-01.