Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Ryssbysjön

Status 2016

Reduktionsfiske Ryssbysjön

I slutet av oktober och början av november pågår fiske för att minska fiskbeståndet i Ryssbysjön . Våra finska fiskeexperter Arto och Aulis sköter fisket nästan helt själva medan NAV Renhållning hjälper till att transportera bort fisken så att allt flyter på. 

I år är det relativt stora fångster av framför allt mört, så här långt ca 5 ton. Fiskbeståndet ser ganska bra ut med större andel rovfisk än tidigare, detta visar på bättre balans i sjön.

Halterna näringsämnen, särskilt fosfor, har haft sjunkande tendens i nästan tio år nu. De kraftiga algblomningarna som uppträdde på slutet av 1990-talet och början på 2000-talet är mycket mer begränsade. Förbättringen kan säkerligen tillskrivas mycket arbete och uthållighet hos personal på avloppsverket tillsammans med reduktionsfisket. 

Status 2014

En rapport visar att utflödet av främst fosfor från Ryssbysjön fortsätter att minska. Utläckaget för 2013 stannade vid 300 kg. Det torra året bidrog till det goda resultatet, men även tidigare, när det har varit nederbördsfattiga år, har inte så låga värden registrerats. Resultatet är främst att härleda till ett aktivt och målmedvetet arbete inom avloppsverksamheten på NAV. 

Bakgrund

Hösten 2006 inleddes projektet med att restaurera Ryssbysjön av Nässjö kommun och NAV gemensamt.

Projektets mål var att markant sänka fosforhalten i Ryssbysjön, minska blomningen av blågröna alger i vattnet samt öka undervattensvegetationen. När dessa mål är uppnådda kommer Ryssbysjön att vara i ekologisk balans och därmed bli en sjö med ett rikt fågel- och fiskliv.

Statistik över utflödet av fosfor från Ryssbysjön

Läs mer om projektet

På Nässjö kommuns hemsidor kan du läsa mer och få utförlig information om Ryssbysjön.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?