Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Samråd om Storesjön som reservvattentäkt pågår

Ta del av samrådsunderlaget 

Samrådsunderlaget i sin helhet:

Samrådsunderlag - kort sammanfattning:

Samrådsunderlaget kommer även att finnas utställt på Medborgarkontoret i Bodafors den 18-30 oktober 2019. NAVs personal kommer att finnas på plats på Medborgarkontoret för att svara på frågor och ta emot synpunkter:

  • Fredag 18 oktober kl 12-14
  • Tisdag 22 oktober kl 15-17
  • Onsdag 30 oktober kl 17-19

Från och med den 31 oktober till och med den 27 november kommer samrådsutställningen att finnas hos NAV på Tullgatan 2 i Nässjö.

Vill du ha ett utskrivet exemplar? Kontakta då vår kundservice på tel. 0380-51 70 00.

NAV har mot bakgrund av de utredningar som genomförts konstaterat att det bästa alternativet är att använda Storesjön som reservvattentäkt till Nässjö, och samtidigt göra Spexhultasjön till reservvattentäkt för Bodafors. NAV vill även säkerställa möjligheten att i ett framtida perspektiv använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. För detta ändamål kommer nya ledningar att läggas i Storesjön samt en pumpstation placeras i sjöns norra del för reservvattenuttaget och även överföringsledningar i Storesjön, mellan Bodafors och Grimstorp respektive Bodafors och norra delen av Storesjön att läggas ned. Ansökan omfattar även upprustning av befintligt dämme vid utloppet av sjön till Emån.

Detta kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Lämna synpunkter senast den 27 november 2019

I arbetet med att ta fram ansökan om tillstånd så vill vi ha dina synpunkter. De synpunkter som lämnas i samband med samrådet kommer att sammanställas i en s.k. samrådsredogörelse. Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att ta fram tillståndsansökan med bland annat en miljökonsekvensbeskrivning.

Dina synpunkter vill vi ha skriftligen till Nässjö Affärsverk senast den 27 november 2019. Skicka dina synpunkter till adress ”Samrådsyttrande Storesjön”, Nässjö Affärsverk, 571 80 Nässjö eller via e-post till: elena.viden@sweco.se

Mattias Johnsson

Chef Vatten och Avlopp
Tel: 0380-51 71 35
Skicka e-post till: Mattias Johnsson
Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?