Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Samråd om Storesjön som reservvattentäkt avslutat

Perioden för samråd om Storesjön som reservvattentäkt är nu avslutad. NAV vill passa på att tacka alla som har tagit sig tid att delta i samrådet.

Synpunkter har kommit in från såväl myndigheter, organisationer, företag som enskilda. NAV håller nu på att gå igenom samtliga yttranden och tar därefter beslut om hur arbetet går vidare. Vi kommer beskriva hur de inkomna synpunkterna hanteras i en samrådsredogörelse under våren.

Ta del av samrådsunderlaget 

Samrådsunderlaget i sin helhet:

Samrådsunderlag - kort sammanfattning:

Samrådsunderlaget

NAV har mot bakgrund av de utredningar som genomförts konstaterat att det bästa alternativet är att använda Storesjön som reservvattentäkt till Nässjö, och samtidigt göra Spexhultasjön till reservvattentäkt för Bodafors. NAV vill även säkerställa möjligheten att i ett framtida perspektiv använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. För detta ändamål kommer nya ledningar att läggas i Storesjön samt en pumpstation placeras i sjöns norra del för reservvattenuttaget och även överföringsledningar i Storesjön, mellan Bodafors och Grimstorp respektive Bodafors och norra delen av Storesjön att läggas ned. Ansökan omfattar även upprustning av befintligt dämme vid utloppet av sjön till Emån.

Detta kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Mattias Johnsson

Chef Vatten och Avlopp
Tel: 0380-51 71 35
Skicka e-post till: Mattias Johnsson
Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?