Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Arbetet i närtid

 • Informationsmöte
  För att sprida information hade NAV två möten under juni månad om projektet med såväl organisationer som engagerar sig i naturvård som med de markägare som har strandlinje mot Storesjön och Emån. Presentation från det senaste mötet kan du se här: 
 • Under försommaren har ett arbete påbörjats med att studera projektets påverkan på de så kallade miljökvalitetsnormerna. Arbetet planeras fortsätta under hösten.
 • Efter sommaren kommer vi också studera projektets påverkan på enskilda arter, analysera ledningsdragningen och den tekniska genomförbarheten.  Framför oss ligger också att utvärdera effekter och konsekvenser för markägare och verksamhetsutövare runt Storesjön och Emån. 
 • Vid årsskiftet 2018/2019 planerar vi att ha samråd om projektet.
 • Förstudie – påverkan MKN av föreslagen regleringsstrategi för Storesjön (Sweco)
 • Projektdirektiv/projektplan
 • Kommunikationsplan
 • Kontinuerlig uppdatering med information på NAVs hemsida
 • Riskanalys / Workshop
 • Intressentanalys
 • Informationsmöten – maj/juni
Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?