Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vatten

Reservvatten för Nässjö kommun

Generellt i Sverige är målsättningen att det ska finnas en lösning för hur vattenförsörjningen ska fungera vid eventuella avbrott eller olyckor.

Man söker helt enkelt efter vatten som kan användas i reserv när ordinarie vattenförsörjning inte fungerar. Tillräcklig mängd vatten från en sjö eller från grundvatten bör finnas för att försörja aktuell befolkning om ordinarie vattenkällor slås ut.

Artiklar från Smålands Dagblad om oljeutsläpp samt brand som hotat Nässjös vattentäkt Spexhultasjön vid två tillfällen under 2017.

Bild: Artiklar från Smålands Dagblad om oljeutsläpp samt brand som hotat Nässjös vattentäkt Spexhultasjön vid två tillfällen under 2017.

Sökandet efter en reservvattentäkt till Nässjö kommun har pågått under flera års tid och flera olika lösningar har undersökts och ställts mot varandra.

  • Grundvattentäkter som ex. Fredriksdalaåsen och Sunneränga i Flisby i kombination med Spexhultasjön.
  • Vättern i kombination med Spexhultasjön.
  • Närbelägna sjöar som ex. Nömmen, Fredriksdalasjön och Storesjön i kombination med Spexhultasjön. 

I projektet har det arbetats med både ytvattenalternativ och grundvattenalternativ. Flertalet undersökningar och provpumpningar har gjorts under denna period för att utreda vilka möjligheter som finns. 2015 gjordes en sammanfattning av samtliga undersökningar och våren 2016 togs ett inriktningsbeslut av NAVs styrelse. Inriktningen var att fortsätta att utreda Storesjön som reservvattentäkt. Denna reservvattenlösning kan innebära en lösning för både Nässjö, Bodafors och Grimstorp genom kombinationen med Storesjön och Spexhultasjön.

 

Kompletterande samråd om Storesjön som reservvattentäkt pågår

Vatten i handen

Läs om samrådet och ta del av samrådsunderlaget >>

Mer information:

Tidplan