Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

VA i Sjölund/Klinten

Nu arbetar vi med planeringen för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området Sjölund/Klinten. Utbyggnaden beräknas vara klar för inkoppling till våren 2022.

Kontaktuppgifter: 
Projektledare:
Felix Petersén, tel 0380-51 71 39, mail felix.petersen@nav.se

Aktuellt: Dokument:

Information 2022-04-26

Information till berörda fastighetsägare via mejl

Information 2022-03-22

Vi har nu fått godkända vattenprover i vattenledningen, vilket innebär att det är OK att ansluta sig till vårt ledningsnät efter att ni gjort följande:

- Betalat fakturan som kommer i april

- Skickat in alla blanketter till NAV och kommunen, i enlighet med tidigare utskickade rutiner

Har du några frågor hör av dig till Felix (51 71 39) eller Jonathan (51 71 31).

Information 2022-01-12

Vi har tagit fram en ny tidplan för resterande arbeten och planerar preliminärt att färdigställa ledningsförläggningen vecka 7. Dock gäller inte detta återställningen med asfaltering. Mer information gällande återställningen kommer framöver.

Vi kommer att i ett separat mejl börja skicka ut information kring anslutningsprocessen till berörda fastighetsägare i Sjölund/Klinten.

En uppdaterad karta över arbetsområdet bifogas.

application/pdf Karta arbetsområde (454,70 kB)

Information 2021-11-17

Under denna veckan färdigställer vi ledningsförläggningen vid vattendraget, och kommer i slutet av veckan, alternativt början på nästa vecka, att förflytta arbetsområdet till Sjölund (Hönseriet) och påbörja ledningsförläggning ut mot Klinten.

Vägen kommer att vara helt avstängd, och tidvis kommer ni inte kunna parkera vid era fastigheter. Ni har då möjlighet att parkera vid badplatsen. Vi kommer att göra vårt bästa för att genomföra arbetet så smidigt som möjligt och tackar för er förståelse!

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till Felix eller Johan.

Felix: 0380-517139

Johan: 0380-517160

Om inget oväntat händer har vi preliminärt räknat med tider enligt nedan:

  • 2: Preliminärt v.46 -> v.10
  • 3: Preliminärt v.10 -> v.16

Illustration för bild nedan:

  • 1: Vattendraget -> Bryggstigen
  • 2: Sjölund (Hönseriet) -> Klinten
  • 3: Vattendraget -> Sjölund (Hönseriet)
Karta arbetsområde

Karta arbetsområde

Information 2021-10-21

Nu ska vi återigen påbörja arbetet med kommunalt VA i Sjölund/Klinten. Vi kommer att starta arbetet på måndag vecka 43 med att färdigställa ledningsförläggningen mellan Bryggstigen och vattendraget. Detta är planerat att ta ca 3 veckor, men det beror på hur mycket berg vi stöter på. Preliminärt vecka 46 påbörjas ledningsförläggningen från Sjölund (Hönseriet). Ledningarna förläggs i vägen ut till ändpunkt i Klinten. Till sist kommer vi att avsluta med ledningsförläggning mellan Sjölund (Hönseriet) och vattendraget.

Vi räknar med att vägen kommer att vara helt avstängd vid arbetsområdet, och vi kommer att återfylla löpande för att inte stänga av för stor del av vägen samtidigt. För de fastigheter som kan komma att ha sin uppfart temporärt blockerad av arbetsområdet, hänvisar vi till att parkera vid badplatsen tills arbetsområdet har passerat.

Denna information skickas också ut till samtliga intressenter som t ex räddningstjänst, skolskjuts, renhållning, tidningsbud m.fl. Vi kommer att hålla intressenterna uppdaterade om var vårt arbetsområde befinner sig.

Vid frågor, kontakta Felix Petersén på tel 0380-517139.

Illustration för bifogad bild: 1. Vattendraget -> Bryggstigen   2. Sjölund (Hönseriet) -> Klinten    3. Vattendraget -> Sjölund (Hönseriet)

Karta arbetsområde

Information 2021-06-14

Glädjande nyheter! Vi har nu äntligen kommit överens om alla ledningsrätter och har därmed möjlighet att fortsätta projektet under 2021. Då vi inte har vetat när ledningsrätterna skulle vara färdigställda, har vi planerat in ett mellanprojekt (där vi lägger om VA-ledningar i en väg) och därför kommer det att dröja lite innan vi kan påbörja arbetet i Sjölund/Klinten.

Vår planering ser ut så här (OBS att planeringen är preliminär och kan komma att ändras):

Vecka 35-39: Förläggning av VA-ledningar i vattendrag vid lågt vattenflöde
Vecka 40-45: Vi lämnar Sjölund/Klinten för att färdigställa mellanprojektet
Vecka 46-> : Påbörjas förläggning av VA-ledningar i Klinten ->Sjölund

Alltså kommer inga arbeten att påbörjas förrän i september, och arbeten kommer att pågå höst/vinter 2021/2022. Under tiden vi lägger ledningarna i Klinten->Sjölund kommer vägen att vara helt avstängd vid arbetsområdet. Vi kommer att anordna provisoriska parkeringar när arbetsområdet hindrar infarter till fastigheter.

Mer information om provisoriska parkeringar, trafikomledningar, tider m.m. kommer framöver.

Information 2021-04-19

Vi har, som tidigare kommunicerats, fortfarande inte kommit överens med samtliga fastighetsägare, och detta ärende ligger just nu hos Lantmäteriet för bedömning. Vi har i dagsläget ingen information när vi kan fortsätta arbetet, och har därför stoppat projektet på obestämd framtid för att invänta Lantmäteriets utfall. Det är också viktigt för er att ha i åtanke att Lantmäteriets beslut också kan överklagas, och vid en sådan överklagan skickas ärendet till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Det kan då medföra att det kan dröja en längre tid innan vi kan återuppta arbetet.

Förhoppningsvis får vi ett utfall från Lantmäteriet i slutet av april, och sedan har beslutet 4 veckors överklagandetid, och tidigast efter det kan vi sätta upp en ny tidplan för projektet.

Denna information påverkar inte er fastighetsägare på Bryggstigen, då ert VA-system ligger separat från Sjölund/Klintens VA-system.

Vi kommer att höra av oss så fort vi har mer information att delge i ärendet.

Information 2021-01-14

Under vecka 3 kommer utbyggnadsprojektet av kommunalt vatten och avlopp till Sjölund/Klinten att sätta igång. Projektet kommer att påbörjas vid korsningen mellan Sjövägen och Cirkelvägen, och sedan fortsätta ner mot Bryggstigen. Mellan vecka 3 och vecka 6 kommer Sjövägen (sträckan mellan Cirkelvägen och Bryggstigen) att vara delvis eller helt avstängd. Under denna period är det möjligt att köra runt Fredriksdalasjön via länsväg 836 och länsväg 826, se bifogad vägsträcka.

application/pdf Väg runt sjön (2,29 MB)

Informationsbrev 2020-12-10

Informationsbrevet innehåller kort information kring framfarten gällande utbyggnaden av det kommunala VA-nätet i Sjölund/Klinten.

Informationsmöte 2020-01-14

Inför VA-utbyggnaden i Sjölund/Klinten, Fredriksdal har ett första informationsmöte hållits. Minnesanteckningar från mötet samt presentationerna från Nässjö Affärsverk och Nässjö kommun finns nedan.

Under projektets gång kommer du fortlöpande att hitta information på NAVs hemsida.

Uppdaterat 2020-01-17

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Minnesanteckningar (13,91 kB)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation NAV (9,09 MB)

 

 

application/pdf Vem gör vad (247,86 kB)

application/pdf NAVs checklista (582,03 kB)

application/pdf LPS-backventil (192,45 kB)

application/pdf Info vattenmätare (2,63 MB)