Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Tidplan för utredning av Storesjön som reservvattentäkt

Vad?

När?

Samråd - kompletterande Vinter 2020
Ta fram ansökningshandlingar med MKB Vår 2021
Styrelsebeslut om att skicka in tillståndsansökan Vår 2021
Dom från mark- och miljödomstolen Vinter 2022

 

Under förutsättning att mark- och miljödomstolen ger tillstånd till verksamheten och att domen inte överklagas påbörjar NAV projekteringen och planerar för att kunna börja bygga hösten 2022.